17 okt 2018

Vaste waarden in vloeibare tijden - Steven Vanackere


 
 Op woensdagavond 17 oktober zal Steven Vanackere (senator, voormalig minister van o.a. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering, en tevens auteur van talrijke reflexief-opiniërende bijdragen) komen spreken in ZNA-Middelheim ter gelegenheid van de dag van de spirituele zorg (zaal Brabo, 19:30, ontvangst 19:00). 

Zijn lezing, georganiseerd door de katholieke pastores van de Dienst Levensbeschouwelijke Zorg, draagt als titel Vaste waarden in vloeibare tijden.

Abstract

"Zorg dragen" in een snelle, economisch georiënteerde samenleving is niet eenvoudig. Het risico dat zorg tot technische aspecten en procedures wordt gereduceerd, is niet denkbeeldig. Zowel op de werkvloer als op het beleidsterrein vergt het dan ook bewuste inspanningen om bij concrete keuzen de mens als geheel voor ogen te houden. Dat vergt wat tegengas tegen een doorgedreven instrumentele manier van denken, een apparaat van indicatoren en protocollen en een steeds groter beroep op "het systeem".

Hoeveel plaats is er voor de ouderwetse deugdenethiek van de begeesterde professional (en vrijwilliger) in de door en door menselijke sectoren van welzijn en gezondheid? En is er daarin wel genoeg aandacht voor spirituele noden van alle betrokkenen?


Accreditering voor artsen

Inschrijven via e-mail aan Anne-Mie.Jonckheere(at)zna.be vóór maandag 15 oktober