27 mei 2019

World Bedwetting day

Bedplassen, ook bekend als enuresis, is het ongewild urineverlies tijdens de slaap en komt vaak voor bij kinderen. 5 à 10% van de 7-jarigen plast regelmatig in bed. Zelfs tieners en volwassen kunnen er nog last van hebben.


Uit recent onderzoek is gebleken dat er heel wat misvattingen bestaan over bedplassen, een aandoening die onvoldoende wordt erkend en verkeerd wordt begrepen door de maatschappij en professionals in de gezondheidszorg. Een vaak voorkomende misvatting is dat bedplassen een psychologische en niet zozeer pathofysiologische oorzaak heeft. Bovendien bleek uit het onderzoek dat niet alleen ouders maar ook zorgverleners daar zo over denken en dat de behandeling niet noodzakelijk strookt met de richtlijnen.

Bedplassen kan schaamtegevoelens en een laag zelfbeeld oproepen, wat veel patiënten verhindert om hulp te zoeken. Volgens het nieuwe onderzoek meldden patiënten en hun gerespecteerde zorgverleners dat bedplassen wordt gelinkt aan gedragsproblemen, zoals 'verlies van alertheid' (28%), 'verminderde concentratie op school' (29%) en slaapproblemen (21%), wat een nadelige invloed heeft op de schoolprestaties. Die gevolgen blijven vaak aanhouden omdat heel wat ouders in de eerste plaats hun levensstijl proberen te veranderen en zowat de helft van de ouders geen hulp vraagt bij kinderen van ouder dan vijf jaar.

"Decennialang werd gedacht dat bedplassen een onschuldige aandoening was die spontaan zou verdwijnen", aldus prof. Serdar Tekgul van het Departement Urologie aan de Universiteit van Hacettepe in Turkije. "Bedplassen wordt nu gezien als een complexe aandoening die het gevolg is van diverse factoren, zoals stoornissen van de blaas en een te hoge urineproductie 's nachts."

Op 28 mei is het daarom World Bedwetting Day. Hiermee wil men het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden  behandeld.

Klik hier om het volledige persbericht te lezen.

Klik hier om de brochure te downloaden.

 

Meer informatie vindt u op www.worldbedwettingday.com en www.drogenachten.be