Welke behandelingen bieden we aan?

De meeste hartafwijkingen hebben enkel opvolging nodig en herstellen spontaan (bv. gaatjes die in verloop van tijd vanzelf dichtgroeien). Soms is tijdelijk medicatie nodig om de symptomen van de hartafwijking te onderdrukken of te verminderen, tot spontaan herstel of tot de ingreep.

Medicijnen op zich genezen een aangeboren hartafwijking nooit!

Als het defect zich niet spontaan herstelt, wordt een ingreep voorzien. Dit kan op twee manieren:

  • een openhartoperatie;
  • een ingreep via catheterisatie (via aanprikken ader of slagader langs waar catheters worden opgevoerd).

De beide ingrepen gebeuren niet in GZA Ziekenhuizen, maar wel in het UZ Leuven, waar een nauwe samenwerking bestaat met de dienst kindercardiologie en cardiochirurgie.

Het behandeltraject wordt door uw arts uitgetekend, met de ouders besproken en de planning gebeurt in nauw overleg met de artsen in Leuven. Zo mogelijk voert de respectievelijke arts ook zelf de ingreep uit (enkel voor ingrepen via hartcatheterisatie, Prof. Dr. M. Gewillig en Prof. Dr. B. Suys).