Maak kennis met ons team

Geriatrisch zorgnetwerk GZA Ziekenhuizen

De geriatrische teams op campussen Sint-Augustinus, Sint-Jozef en Sint-Vincentius werken nauw samen binnen het geriatrisch zorgnetwerk.

Deze aanpak garandeert:

 • een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat van oudere patiënten binnen onze ziekenhuizen;
 • een goede begeleiding wanneer patiënten weer naar huis gaan, of naar een woonzorgcentrum of -campus.

Samen met de huisartsen streven we ernaar dat de terugkeer naar huis optimaal verloopt en dat de patiënten nog zo lang mogelijk goed en veilig thuis kunnen wonen. Als het nodig is schakelen we daarbij ook andere organisaties in.

Zorgverleners uit alle disciplines
Het geriatrisch zorgnetwerk beschikt over een groep medewerkers vanuit meerdere disciplines: van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten of diëtisten tot logopedisten, psychologen, administratief medewerkers.

Zij werken in teams bij verschillende afdelingen op de drie campussen van GZA Ziekenhuizen:

Geriatrische consultatie

Voor een algemene consultatie ouderengeneeskunde kunt u bij GZA Ziekenhuizen terecht bij geriaters op al onze campussen. De verschillende geriaters hebben ook elk een specialisatie voor gerichtere consultaties:

 • dr. Willy Van horen – endocrinologie
 • dr. Inge De Groof – palliatieve zorg, vallen, osteoporose
 • dr. Katrin Mulkens – geheugenproblematiek, palliatieve zorg
 • dr. Sandra Detienne – osteoporose
 • dr. Kathleen Paridaens – voeding

Geriatrisch dagziekenhuis

Geriatrische verpleegafdelingen

GZA Ziekenhuizen heeft speciale verpleegafdelingen op alle campussen voor de opvang en behandeling van oudere patiënten.

Klik op onderstaande namen voor meer informatie over de verschillende verpleegeenheden:

 • Campus Sint-Augustinus – VE 15 – acute geriatrie
 • Campus Sint-Augustinus – VE 24 – acute geriatrie
 • Geriatrisch dagziekenhuis

Interne Liaison Geriatrie (ILG)

Patiënten komen niet altijd terecht op een van de geriatrische verpleegafdelingen. Soms liggen zij op een "gewone" afdeling – bijvoorbeeld een afdeling voor hart- of longpatiënten. Hebben deze patiënten vanwege hun leeftijd toch extra specifieke zorg nodig, dan gaat het multidisciplinaire team van de Interne Liaison Geriatrie (ILG) op consult. Zo is de geriatrische kennis van de ILG-medewerkers beschikbaar voor artsen en verpleegkundigen van alle medische diensten van ons ziekenhuis.

Om te bepalen of ouderen baat hebben bij ILG-ondersteuning is er bij de opname van alle patiënten ouder dan 75 jaar een systematische VIP-screening (Voorlopige Indicatie Plaatsing).

Belangrijke criteria zijn:

 • Woont de patiënt allen of samen met iemand anders?
 • Kan de patiënt zich zelfstandig wassen en aankleden?
 • Kan de patiënt nog alleen een blokje omlopen?

Indien nodig levert de ILG ook advies voor thuis. Dit gebeurt mondeling en schriftelijk zodat ook de huisarts dit advies via de ontslagbrief ontvangt.

Externe Liaison Geriatrie (ELG)

Voor deskundig geriatrisch advies aan huisartsen en andere zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis werkt GZA Ziekenhuizen met een Externe Liaison Geriatrie (ELG). Op die manier kunnen we de zorgcontinuïteit voor oudere patiënten waarborgen en onnodige opnames voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld ook een vast overleg met de woonzorgcentra en externe thuiszorgorganisaties.

Artsen op deze dienst

» Sint-Augustinus

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Jozef

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Jozef

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

» Sint-Vincentius

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd