Welke behandelingen bieden we aan?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, tekent uw arts in samenspraak met u meest geschikte behandeltraject uit.  Binnen de longziekten gaat dit om:

 • Inhalatietherapie
  Bij deze therapie worden medicijnen ingeademd via een apparaat. Afhankelijk van de aandoening en het medicijn kan het gaan over verschillende apparaten, gaande van een puffer tot een vernevelaar.
 • Zuurstoftherapie
  Bij deze behandeling wordt er extra zuurstof toegediend aan de patiënt via neus of mond waardoor de longen en het hart minder hard moeten werken.

 • CPAP-behandeling
  CPAP is een apparaat dat verbonden is met het mondstuk dat op uw gezicht geplaatst wordt wanneer u slaapt.  Het apparaat blaast lucht in de luchtwegen met een positieve druk, zodat de luchtwegen worden open gehouden en er geen obstructie of collaps van de luchtwegen kan optreden.
  Dit is een behandeling voor obstructief slaapapneu syndroom.

 • Respiratoire revalidatie
  Dit is een verzamelnaam voor de groep van behandelingen die ervoor zorgen dat de klachten van patiënten met een longaandoening behandeld worden. Hierdoor kan de patiënt dagdagelijks op een zo normaal mogelijke manier functioneren, beter doorademen  en trachten zijn conditie en spierkracht op peil te houden.
  Het kan gaan om: aanleren correct gebruik van inhalatiemedicatie en neusspoelingen, hoesttechnieken voor het klaren van slijmen uit de luchtwegen, conditie- en spierkrachttraining, aanpassen dagindeling, psychosociale begeleiding …

 • Oncologische behandeling
  Wanneer een vlekje op de long of longvliezen wordt gevonden zal via onze dienst onderzoek worden verricht om in eerste instantie te weten te komen wat de oorsprong van het vlekje is, en of er uitzaaiingen zijn wanneer het om longkanker gaat. Afhankelijk van het resultaat zal dan via een multidisciplinaire aanpak de meest optimale behandeling worden voorgesteld. Daarom werkt de dienst longziekten dan ook nauw samen met de dienst thorax- en vaatheelkunde en de dienst radiotherapie.

 • Begeleiding bij het stoppen met roken (algemeen) 
  Stoppen met roken is een uitdaging. De kans dat u blijvend als niet-roker door het leven gaat is aanmerkelijk groter wanneer u beroep doet op de professionele begeleiding door een erkend tabakoloog of pneumoloog.

  Vanaf 1 januari gebeurt de terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) voor Vlaamse burgers via de Vlaamse overheid. Deze terugbetaling geldt voor alle erkende rookstopbegeleiders die opgenomen zijn in het Vlaams kadaster van tabakologen, en dit zowel voor individuele rookstopbegeleiding als voor rookstopbegeleiding in groep.

  Individuele rookstopbegeleiding:
  In campus Sint-Augustinus kan u terecht bij Dr. Bea Vermeyen, arts en erkend tabakoloog.
  In campus Sint-Vincentius kan u zich ook laten begeleiden bij uw rookstop door de longartsen Dr. Vicky Nowé en Dr. Inge Hantson.

  Rookstopcursus in groep:
  In campus Sint-Augustinus worden doorheen het  jaar drie rookstopcursussen georganiseerd. Klik hier voor meer informatie. 

 • Begeleiding bij het stoppen met roken (zwangerschap)
  Bent u zwanger en wilt u stoppen met roken? Dan kunt u samen met uw partner een rookstopbegeleiding volgen. Deze begeleiding verloopt ongeveer hetzelfde als het algemene rookstopprogramma.

  Voor zwangere vrouwen voorziet het RIZIV een terugbetaling van 30 euro voor elk van de acht sessies. Partners krijgen 30 euro voor de eerste raadpleging en 20 euro voor de volgende zeven sessies.

  Om van dit forfait te kunnen genieten moet u minstens acht sessies volgen bij een erkende tabakoloog/psycholoog. De eerste consultatie moet bovendien uiterlijk drie maanden voor de voorziene bevallingsdatum plaatsvinden, en de laatste sessie ten vroegste drie en ten laatste zes maanden na de bevalling.

 • Behandelen van een klaplong of pleuravocht via een  pleurapunctie en/of het plaatsen van een thoraxdrain.
  Hierbij wordt een naald of slangetje tussen de ribben geplaatst om op die manier lucht of vocht naast de long weg te halen. Zo wordt gezorgd dat de patiënt terug beter kan ademen. Dit gebeurt meestal onder lokale verdoving.

Meer informatie?

Uitgebreider informatie over de dienst, onderzoeken of contactgegevens vindt u in folders of brochures die verkrijgbaar zijn bij de balies longziekten.

Een aantal folders kunt u ook online lezen. Kijk daarvoor onderaan de pagina of in het overzicht van alle folders van GZA Ziekenhuizen