Waarmee kunt u bij ons terecht?

Voor tandheelkundige behandelingen verwijzen wij u graag door naar uw tandarts.

Orthodontische behandelingen (plaatsen van blokjes op de tanden om de tanden in een juiste boog te verplaatsen of recht te zetten) en ontzenuwingen/kanaalbehandelingen worden door onze dienst/ziekenhuis NIET uitgevoerd.

Hiervoor dient u contact op te nemen met een orthodont of een endodont.

Onze dienst verzorgt patiënten in volgende domeinen:

 • Aangeboren gelaatsafwijkingen
  • Schisispatiënten: spleet in de bovenlip en/of gehemelte
   Dit wordt door een professioneel team opgevolgd.  De ouders worden reeds voor de geboorte van de baby ingelicht en begeleid over de te volgen behandeling van hun baby.  Zo kan de baby op het gepaste ogenblik de juiste behandeling ondergaan.

  • Dysgnatie: kaakafwijking
   Soms heeft een boven- en/of onderkaak een aangeboren afwijkende vorm en passen de tanden niet goed op elkaar.
   Dat kan uiteenlopende klachten veroorzaken – van eet/kauw- tot spraakproblemen of kaakgewrichtsklachten.  Deze klachten kunnen via een kaakcorrectie worden verholpen.
   Ook om esthetische reden kan een verschuiving van de boven- of onderkaak en/of kin worden uitgevoerd.

 • Kaakcorrectie
  Verplaatsing (naar voren of achteren) van boven- en of onderkaak: ook osteotomie genoemd.
  Patiënten met een slechte occlusie (verkeerde beet) moeten in combinatie met orthodontie een kaakcorrectie ondergaan om een juiste beet te verkrijgen.  De tanden blijven hierdoor in een stabiele positie na het verwijderen van de blokjes.
  Soms is de bovenkaak te smal om een goede beet te kunnen verkrijgen door orthodontie, dan kan deze bovenkaak chirurgisch verbreed worden (transpalatinale distractie). Deze distractor dient te worden geplaatst voor de orthodontie wordt gestart. In vele gevallen dient in een tweede fase nog een kaakcorrectie en of kincorrectie te worden doorgevoerd.

 • Esthetische profielcorrectie
  Door middel van een 2-D of 3 D profielplanning kan de gelaatsharmonie geëvalueerd en chirurgisch aangepast worden.  Jukbeen-en kaakhoekimplantaten kunnen op maat vervaardigd worden. Deze behandelingen kunnen gepaard gaan met het verplaatsen van de kaken zoals een kincorrectie.

 • Breuken van het aangezicht
  Door ongevallen kunnen de kaken en/of oogkassen ingedeukt of gebroken zijn.
  Indien er geen verschuiving van de botten heeft plaatsgehad of indien er hierdoor geen afklemming van een zenuw plaatsvond, volgt hier geen ingreep maar wel belangrijke instructies die de patiënt nauwkeurig volgen.  De patiënt zal hiervoor wel worden opgevolgd.
  Indien er zich wel een belangrijke verplaatsing van het bot heeft voorgedaan, moet deze chirurgisch worden hersteld onder algemene anesthesie (narcose).
 • Kaakgewrichtsdysfunctie
  Dit is pijn door overbelasting van het kaakgewricht.
  Deze pijn kan veroorzaakt worden door een aangeboren misvorming van de kaak of kaakkoppen maar kan ook veroorzaakt worden door overbelasting van de kaken bv: nachtelijk knarsen, klemmen, … waardoor het kaakgewricht wordt overbelast

 • Esthetische en reconstructieve tand-implantologie
  Bij het verlies van één of verschillende tanden door trauma of ouderdom kunnen implantaten de verloren elementen vervangen.  Dit gebeurt in samenwerking met de door de patiënt gekozen tandarts.
  Een implantaat is een titanium of keramische (zirconium) “schroef” die in het kaakbeen wordt geplaatst en zo de verloren tandwortel vervangt.  De tandarts maakt na de gepaste ingroeiperiode van het implantaat de kroon of kronen op dit implantaat of implantaten.

 • Mondziekten, afwijkingen van de tong of weke delen in de mond
  Dit zijn aangeboren afwijkingen of door trauma opgelopen afwijkingen waardoor behandeling of reconstructie noodzakelijk zijn.
  Het gaat hier om aandoeningen zoals: schimmelinfecties, bijtfibromen, speekselklierontstekingen-en steentjes, wondjes in de mond…

 • Verwijderen van tanden
  Het gaat dan om tanden die niet meer te redden zijn wegens een slechte hygiëne, door trauma of door parodontitis (vergevorderde tandvleesontsteking tot op het kaakbot). Vaak  is de patiënt doorgestuurd door de behandelende tandarts.

 • Verwijderen van wijsheidstanden
  Heel dikwijls zitten de wijsheidstanden niet mooi in de tandenboog of kunnen ze nooit doorbreken en bezorgen ze de patiënt pijn, last of ontstekingen. 
  Ook na of voor een orthodontische behandeling kunnen deze wijsheidstanden verwijderd worden om de mooi gevormde tandenboog te vrijwaren.

 • Verwijderen of vrijleggen van ingesloten tanden
  Soms zitten één of meerder tanden nog ingesloten in het bot en zijn dus onzichtbaar. Door deze tand vrij te leggen, kan deze nog in de tandenrij worden geplaatst door het volgen van orthodontie.
  Soms zit deze ingesloten tand in de weg (bv. voor een andere behandeling of tand) of veroorzaakt infectie en kan deze best verwijderd worden.

 • Verwijderen van wortelresten
  Een tand kan afbreken door een trauma of door cariës waardoor er een stuk tand met één of meerdere wortels in het kaakbeen achterblijven. 
  Ook hiervoor kan de patiënt door de tandarts doorverwezen worden na een onvoltooide extractie.

 • Afwijkingen van hoofd of hals
  Dit zijn zowel aangeboren afwijkingen als afwijkingen die door een trauma zijn veroorzaakt.

 • Gezwel
  Het gaat hier om gezwellen in het hoofd, de hals, het aangezicht of in de mond, die al dan niet kwaadaardig zijn. Er is een nauwe samenwerking met het iridiumnetwerk voor een multidisciplinaire behandeling van hoofd-en halskanker.

 • Snurken-en slaapapneu (OSAS)
  In samenwerking met de dienst NKO en pneumologie wordt snurk-en slaapproblematiek behandeld.  Dit behandelschema wordt gestart na het uitvoeren van een slaaponderzoek op de dienst pneumologie.   Afhankelijk van de ernst van de aandoening zijn conservatieve maatregelen zoals slaaphouding, dieet en een mondbeugel (MRA) mogelijk, maar ook chirurgische oplossingen t.h.v. de kaken (kinosteotomie) en het verhemelte (UPPP).  Bij ernstige slaapapneu wordt CPAP (drukmasker op de neus tijdens het slapen) opgestart op de dienst pneumologie.

Afdelingen op deze dienst

» MKA

Deze afdeling is beschikbaar op deze campussen:

SA SJ SV HTS
MKA aanwezig aanwezig aanwezig niet aanwezig

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Jozef

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

» Parodontologie

Deze afdeling is beschikbaar op deze campussen:

SA SJ SV HTS
Parodontologie aanwezig niet aanwezig niet aanwezig niet aanwezig

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

» Tandheelkunde

Deze afdeling is beschikbaar op deze campussen:

SA SJ SV HTS
Tandheelkunde aanwezig niet aanwezig aanwezig niet aanwezig

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Augustinus

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

Artsen/zorgverleners op campus Sint-Vincentius

 • : Diensthoofd
 • : Adjunct-diensthoofd

Documentatie bij deze dienst