Welke behandelingen bieden we aan?

Zodra de nodige onderzoeken zijn gebeurd en de diagnose is gesteld, wordt voor U door de behandelende arts het meest geschikte behandelingstraject uitgetekend.

Binnen de MKA-specialisatie kan dit gaan om:

 • Een medicamenteuze behandeling
  Bij een medicamenteuze behandeling krijgt de patiënt een voorschift op maat van de aandoening voor de apotheker zodat deze aan de patiënt de nodige medicatie kan bezorgen voor het te behandelen probleem.

 • Een chirurgische behandeling
  naargelang de uitgebreidheid van de behandeling of de wens van de patiënt, kan de chirurgische behandeling doorgaan onder:
  • algemene verdoving (narcose):
   De patiënt dient hiervoor nuchter (= niet eten, drinken of roken, minstens 6 uren voor de ingreep) in het ziekenhuis binnen te komen om later door een anesthesist onder volledige verdoving (in slaap) te worden gebracht.
   Hierbij is de patiënt niet bij bewustzijn bij de ingreep/behandeling .
   De patiënt dient wel enkele uren na de ingreep in het ziekenhuis te blijven en moet  -na de narcose-  naar huis worden begeleid.  Ook de eerste nacht volgende op een narcose, mag hij niet alleen blijven.
  • lokale of plaatselijke verdoving:
   De patiënt komt op het afgesproken tijdstip naar het ziekenhuis en wordt op de te behandelen plaats verdoofd.  Hij is volledig bij bewustzijn maar voelt geen pijn. Nadien kan de patiënt onmiddellijk onze dienst verlaten met de nodige raadgevingen.
  • sedatie
   Bij sedatie krijgt u via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm geneesmiddelen toegediend, waardoor uw bewustzijn zo veel verlaagd wordt dat u niets meer van de ingreep meekrijgt, maar nog wel zelf blijft ademen. Het voordeel van deze methode is dat u sneller gerecupereerd bent van de verdoving.
 • Een doorverwijzing naar een andere specialist of kinesist
  Indien na de diagnose vastgesteld wordt dat de behandeling niet kan doorgaan op onze dienst, wordt de patiënt doorverwezen naar een andere dienst, specialist of kinesist.