Welke onderzoeken en behandelingen bieden we aan?

Kort overzicht van enkele onderzoeken:

 • Botscan (botscintigrafie)
  Het meest voorkomende onderzoek is een botscintigrafie (botscan), waarmee we uiteenlopende aandoeningen van het skelet opsporen zoals artrose, botbreuken, complicaties van prothesen of tumoren.

 • Cardiologisch onderzoek (myocardperfusie- of MIBI-scan)
  Bij dit onderzoek wordt de doorbloeding van de hartspier in rust en bij inspanning bekeken. Op die manier kunnen we vernauwingen van de kransslagaders op het spoor komen. Ook de pompfunctie (ejectiefractie) van het hart wordt beoordeeld.

 • Sentinelscintigrafie (poortwachtlymfeklier)
  Met dit onderzoek wordt de lymfeafvoer rondom een mogelijke tumor in beeld gebracht als voor bereiding voor een operatie, bv. voor borstkanker of melanoom.

 • Schildklierscan
  Nazicht van een te snel of te traag werkende schildklier, knobbels in de schildklier of kropvorming.

 • Longperfusie en -ventilatiescan
  Dit onderzoek is bedoeld voornamelijk om longembolen op te sporen.

 • Hersenperfusiescan (hersen-SPECT of PET)
  Dit onderzoek wordt gebruikt voor beoordeling van eventuele dementie of na een herseninfarct of epilepsie

 • DaT-scan (dopamine-transporter)
  Evaluatie van de aanwezigheid van Parkinson-ziekte.

 • Nierscintigrafie (parenchym met DMSA of renogram met MAG3)
  Met dit onderzoek wordt eventuele nierschade beoordeeld en bekijken we of er een vlotte afloop is van urine vanuit de nieren naar de blaas.

 • Maagontledigingsscan
  Beoordeling van de snelheid van maaglediging na eten van een omelet.

 • Behandeling van hyperthyroïdie met capsule I131
  Ambulante eenvoudige behandeling van een te snel werkende schildklier.

 • Behandeling van pijnlijke botuitzaaiingen (Xofigo)
  Palliatieve behandeling van pijnlijke botuitzaaiingen(botmeta's) door injectie van radioactief Radium.

Uitgebreide informatie over de dienst, onderzoeken of contactgegevens vindt u in folders of brochures die verkrijgbaar zijn bij de balies nucleaire geneeskunde.

Elke campus van de GZA Ziekenhuizen beschikt over een eigen dienst nucleaire geneeskunde. 

Op campus Sint-Augustinus volgt u route 261 om naar de dienst nucleaire geneeskunde te gaan. Deze dienst is uitgerust met vier gammacamera's, waaronder één SPECT/CT-camera.

Op campus Sint-Vincentius (volg route 178 – gelijkvloers) en op campus Sint-Jozef staat er tevens een SPECT/CT-camera klaar om de nodige beelden te maken.

De dienst nucleaire geneeskunde  in Sint-Augustinus en in Sint-Vincentius beschikken beiden ook over een botdensitometer met DEXA-techniek, om de osteoporosestatus te beoordelen.

Naast beeldvormende technieken bestaat ook de mogelijkheid voor therapeutische toepassing van radionucliden, zoals Iodium-131 voor hyperthyroïdie, Xofigo voor palliatieve zorg van botmetastasen en Yttrium-90 voor intra-articulaire injecties bij artritis.

In samenwerking met de ZNA-ziekenhuizen beheren we ook een PET/CT-centrum (Da Vinci-project). Een PET/CT-scan is een hoog-gespecialiseerd onderzoek dat hoofdzakelijk tumoren en metastasen opspoort. Deze camera staat momenteel gelokaliseerd in het Middelheim-ziekenhuis, alwaar het onderzoek dan ook wordt uitgevoerd. Maar de  beelden worden geprotocolleerd door de nucleaire artsen van het Sint-Augustinus ziekenhuis.

Een aantal folders kunt u ook online lezen. Kijk daarvoor onderaan de pagina of in het overzicht van alle folders van GZA Ziekenhuizen

Botscan, hersenscan & schildklierscan.