Met wie werken we samen?

Voor de zorgverlening werkt het centrum voor palliatieve zorg in de eerste plaats samen met uiteenlopende medische en paramedische disciplines binnen GZA Ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor de palliatieve eenheid, het dagcentrum als het PST.

Daarnaast werken we actief samen met externe hulpverleners uit de regio Antwerpen (omliggende ziekenhuizen, huisartsen, thuisverzorgingsteams,...). Er is bovendien een bijzondere samenwerking met de mobiele equipes voor palliatieve thuiszorg van de Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA), de referentieorganisatie voor palliatieve thuiszorg in Antwerpen.

We doen ook regelmatig beroep op vrijwilligers.
Heb je interesse om een handje toe te steken?
Klik hier voor een overzicht van de openstaande vacatures.

Wat onderwijs en educatie betreft werkt het centrum voor palliatieve zorg samen met PHA, Universiteit Antwerpen, de hogescholen Karel de Grote en Thomas More en het  expertisecentrum Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Op het gebied van onderzoek is er een samenwerking met PHA, Universiteit Antwerpen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.