Aanvraag masterproeven en bachelorproeven

  • Bent u of uw (co)promotor werkzaam binnen GZA?
  • Elke student aan wie een goedkeuring tot medewerking is toegezegd, zal zijn finale eindwerk aan de GZA begeleider bezorgen of via masterproeven@gza.be