Vrijwilligers

Sinds 1993 zijn een ruim aantal vrijwilligers in ons ziekenhuis actief. De keuze om met vrijwilligers samen te werken is ontstaan vanuit de nood bij patiënten aan extra aandacht. De professionele hulp van het verpleegkundig en medisch personeel kan niet in alle behoeften van de patiënten voorzien.

Daarom zijn vrijwilligers welkom om mee te bouwen aan een menselijk klimaat in onze voorziening.

Komt u in aanmerking voor vrijwilligerswerk?

Iedere volwassene of jongere vanaf 17 jaar die zich minstens 4 uur kan vrijmaken binnen een periode van twee weken, kan zich aanbieden als vrijwilliger.

Het vrijwilligerswerk loopt in samenwerking met Present, Caritas Vrijwilligerswerk. Present is een autonome vrijwilligersorganisatie die zorgt voor de promotie, omkadering en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in tal van Vlaamse zorginstellingen. Samen met deze organisatie wordt er voor de vrijwilligers vorming georganiseerd.

  • Basisvorming: hierin worden thema's behandeld als psychologie van de patiënt, deontologie, beroepsgeheim...
  • Vorming over diverse thema's die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk.

In ons ziekenhuis organiseren we jaarlijks een aantal algemene vormingen. Elke afdeling houdt jaarlijks een overleg met de vrijwilligers waarop ze ervaringen kunnen bespreken.

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met onze coördinator voor het vrijwilligerswerk: 

GZA Ziekenhuizen
Oosterveldlaan 24 
2610 Wilrijk 
tel. 03 443 36 39 
e-mail: vrijwilligerswerk(at)gza.be