Organisatiebreed: JCI accreditatie

GZA Ziekenhuizen heeft het JCI kwaliteitslabel

Accreditatie voor een veilige en  kwalitatieve zorg

Een ziekenhuis is een complexe organisatie met een grote verscheidenheid aan risicovolle processen. Werken met bekwame artsen, verpleegkundigen en medewerkers alleen is niet langer voldoende. Ook in ziekenhuizen moeten de zaken zo georganiseerd worden dat het bewaken van kwaliteit mogelijk wordt. In het verleden leverde GZA Ziekenhuizen al heel wat inspanningen om de kwaliteit en de veiligheid van zijn zorg te verbeteren. Met een ziekenhuisbrede accreditatie beschikken we over een duidelijk en onderbouwd kader om op een gestructureerde manier de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verhogen.  

The Joint Commission International

GZA Ziekenhuizen heeft gekozen voor een accreditatie volgens de normen van de Joint Commission International (JCI), de internationale tak van de Joint Commission en de grootste accrediterende instantie voor zorginstellingen in de Verenigde Staten. Zij werkten de afgelopen decennia een set van normen en meetbare elementen uit die de belangrijkste processen binnen een ziekenhuis omvatten. Om de drie jaar komt JCI een externe controle uitvoeren in ons ziekenhuis en toetst zij af in hoeverre we voldoen aan hun opgestelde normen.

JCI auditoren op bezoek

Tijdens de week van 24 oktober 2016 ontvingen de campussen Sint-Augustinus (Wilrijk), Sint-Vincentius (Antwerpen) en Sint-Jozef (Mortsel) het bezoek van vijf JCI auditoren. Zij evalueerden het ziekenhuis op meer dan 1 000 meetbare elementen. Met een algemene score van 96% is het resultaat uitgesproken positief en behaalde GZA Ziekenhuizen dan ook de JCI accreditatie.

Feedback

Voel je niet geremd om je bezorgdheden rond kwaliteit en patiëntveiligheid steeds te melden aan de cel beleidsondersteuning via JCI(at)gza.be en indien gewenst bijkomend aan JCI zelf via de website www.jointcommissioninternational.org.