Beleid mondneusmasker

Algemene regel

Alle patiënten en hun noodzakelijke begeleiders dienen bij het betreden van het ziekenhuis een chirurgisch (geen stoffen) mondneusmasker te dragen. 

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waarin geen mondneusmasker gedragen moet worden:

  • Als de gezondheidstoestand van de patiënt het niet toelaat (verwarde patiënt, patiënt verdraagt het masker niet …), dan hoeft hij geen mondneusmasker te dragen. Als je als patiënt of bezoeker om medische redenen (COPD, astma of een andere medische aandoening) geen mondneusmasker mag of kan dragen, dan kan je arts een attest opstellen dat je vrijstelt van die plicht. De arts oordeelt zelf op basis van een klinische inschatting voor welke patiënten dat geldt en welke bijkomende preventieve handelingen voor hen aangewezen zijn (bv. het mijden van drukke publieke plaatsen). Het is wenselijk dat je in overleg met je arts naar een alternatief zoekt dat een vergelijkbare bescherming biedt, bv. een sjaal, buff ... Een gezichtsscherm of faceshield is geen alternatief omdat het de neus-mondzone onvoldoende afschermt. 
  • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondneusmasker dragen. Wanneer ze er expliciet een wensen te dragen, mag dat uiteraard wel.
  • Gehospitaliseerde patiënten moeten op de afdeling het chirurgisch mondneusmasker enkel dragen bij zorgcontact met de zorgverlener of wanneer er bezoek is. Op momenten dat de patiënt het chirurgisch mondneusmasker niet draagt, moet die dat in een nierbekken bewaren op de kamer. Het mondneusmasker moet je in dat geval enkel vervangen als het zichtbaar bevuild of stuk is (en dus niet om de 8 uur een nieuw mondneusmasker).