Ethische commissie

Binnen GZA zijn er op medisch-ethisch beleid drie actiedomeinen: begeleiding van algemene ethische vraagstukken, toetsing van experimenten op mensen en ondersteuning in individuele casuïstiek.

Het medisch-ethisch beleid van GZA

Binnen GZA zijn er op het vlak van het medisch-ethisch beleid drie actiedomeinen:

  • begeleiding in algemene ethische vraagstukken;
  • toetsing van experimenten op mensen;
  • ondersteuning in individuele casuïstiek.

Deze taken werden ingebed in een tweevoudige structuur, bestaande uit de Commissie Medische Ethiek GZA (CME GZA) en de Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA (GER GZA).

Commissie Medische Ethiek GZA (CME GZA)

Algemeen

De Commissie Medische Ethiek GZA is opgedeeld in twee kamers:

  • de medisch-ethische toetsingskamer: deze kamer is gericht op het adviseren inzake experimenten binnen GZA Ziekenhuizen;
  • de medisch-ethische begeleidingskamer: deze kamer is uitsluitend gericht op het adviseren en ondersteunen van personeel en patiënten bij de individuele medisch-ethische casuïstiek in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.