Begeleidingskamer

Wat is de medisch-esthetische begeleidingskamer?

De medisch-ethische begeleidingskamer komt ad hoc samen, wanneer een vraag zich voordoet. Hierdoor is ook een urgentieprocedure voorzien waarbij de begeleidingskamer zich binnen de 24 uur over een vraag kan buigen.

De begeleidingskamer biedt ondersteuning, begeleiding en advies door de aangeboden casus te beoordelen op basis van de ethische regels. Hierdoor draagt deze kamer een grote verantwoordelijkheid bij de correcte vertaling van het algemeen ethisch kader in de concrete zorgpraktijk.

Dit algemeen ethisch kader komt onder meer tot stand door de zorgethische richtlijnen, geformuleerd door de GER GZA.

Samenstelling van de ethische commissie

Kamerondervoorzitter

 • Liesbeth te Rijdt

Artsen

 • Dr. Manu Henckes

Artsen, tevens lid van de toetsingskamer

 • Dr. Gert Colpin (Revalidatiecentrum RevArte)**
 • Dr. Hilde Debois
 • Dr. Peter Dieleman
 • Dr. Philip Loquet
 • Dr. Christine Vandeputte

Verpleegkundigen

 • Hilde Akkerman
 • Bob Craen
 • Marijke Daems
 • Ingrid Lauwers
 • Paula Van Achter

 **: Revalidatiecentrum ReVarte is wettelijk niet verplicht om een eigen interne ethische commissie in te richten maar moet zich wel aansluiten bij een ethische commissie van een ander ziekenhuis, in dit geval GZA Ziekenhuizen.

Vroedvrouwen

 • Leen Adriaenssens

Stafmedewerker juridische zaken & ethiek

 • Liesbeth te Rijdt - Ethicus
 • Steven Van Wortswinkel

Zorgcoördinator

 • Nancy De Bie

Coördinator zorg en verpleging

 • Bert Magnus

Coördinator bewonersbegeleiding

 • Allan Verstraeten

Vergaderdata

De begeleidingskamer komt samen wanneer zich een concrete vraag stelt, in dringende gevallen binnen de 24 uur.