Reflectiekamer

Algemeen

De Gemeenschappelijke Ethische Reflectiecommissie GZA (GER GZA) is uitsluitend gericht op het formuleren van algemeen medisch-ethische richtlijnen voor onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Aangezien de algemene begeleidings- en reflectiefunctie een wettelijke opdracht is van de ethische commissie in een ziekenhuis, maken alle leden van de Commissie voor Medische Ethiek GZA eveneens deel uit van de GER GZA. De GER GZA wordt steeds aangevuld met (andere) medewerkers, afkomstig van diensten die een bijzondere bekwaamheid hebben in het thema dat GER GZA op dat ogenblik behandelt (ad hoc experten).

 

Revalidatieziekenhuis RevArte

Het Revalidatieziekenhuis RevArte is op basis van de regelgeving over de ethische comités in ziekenhuizen, vrijgesteld om een afzonderlijk ethisch comité op te richten. Hiervoor moet het revalidatieziekenhuis zich wel aansluiten bij het comité van een ander ziekenhuis waartoe het zich kan wenden voor alle aan de ethische comités wettelijk toegekende opdrachten. Hierdoor is RevArte formeel verankerd binnen de GER GZA.

Revalidatieziekenhuis RevArte
Drie Eikenstraat 659
2650 Edegem

    Foto van de campus Sint-Augustinus van GZA Ziekenhuizen

    Zorgethische richtlijnen

    GER GZA formuleerde in het verleden al volgende richtlijnen die door de medische raad en de raad van bestuur werden goedgekeurd:

    Contactpersoon bij vragen of opmerkingen over bovenstaande richtlijnen: