Begeleidingskamer

De medisch-ethische begeleidingskamer is een multidisciplinair samengesteld overlegcomité. Het doel van deze kamer is de ethische ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in alle GZA zorgvoorzieningen vorm te geven. De begeleidingskamer realiseert die opdracht door ethische reflectie te stimuleren. Ze modereert eveneens besprekingen over medisch-ethische dilemma’s waar onze zorgverleners mee geconfronteerd worden. Hiervoor kan de begeleidingskamer tools aanreiken, kan een casus met het betrokken team bespreken of kan een casus ook in urgente situaties worden voorgelegd. Zo draagt de kamer bij aan de zorgvuldige vertaling van het GZA waardenkader naar de concrete zorgpraktijk. In navolging van onze visie op goede zorg adviseren we dan ook patiënten en zorgverleners actief gebruik te maken van deze ondersteuning, zeker in complexe zorgsituaties of hulpvragen die te maken hebben met het levensbegin of het levenseinde.

Vergadermodaliteiten

De medisch-ethische begeleidingskamer heeft geen vaste vergadermomenten en komt uitsluitend ad hoc samen. De samenstelling van elk overleg is dus ook afhankelijk van de beschikbaarheden op dat ogenblik en van de casus. Om de continuïteit te waarborgen, zal steeds de ethicus en/of een jurist deelnemen.

Jouw adviesvraag kan steeds gesteld worden via ec@gza.be. Bij elke bespreking wordt minstens de behandelend geneesheer en de verantwoordelijke verpleegkundige intensief betrokken. Als patiënt word je door je zorgverleners geïnformeerd over deze bespreking indien dit plaatsvindt.

Samenstelling

Artsen

 • Dr. Hilde Debois
 • Dr. Isabel Dero
 • Dr. Peter Dieleman
 • Dr. Elke Dierckx
 • Dr. Veronique Demeulemeester
 • Dr. Peter Demeulenaere
 • Dr. Kathleen De Knop
 • Dr. Sara Haspeslagh
 • Dr. Manu Henckes
 • Dr. Philip Loquet
 • Dr. Christine Van Mol

Verpleegkundigen

 • Mieke Christiaenen
 • Ingrid Lauwers
 • Ilse Moens

Vroedvrouwen

 • Annick Cools
 • Demi Sprangers
 • Marie Verstraete

Dienst juridische zaken & Ethiek

 • Sofie Grosemans (Jurist)
 • Steven Van Wortswinkel (Ethicus)

Campusverantwoordelijke Zorg en Wonen

 • Nancy De Bie

Senior stafmedewerker kwaliteit Zorg en Wonen

 • Bert Magnus

Manager beleidsondersteuning Zorg en Wonen

 • Ellen Moermans

Psycholoog

 • Philip Noben

Pastorale dienst

 • Ann De Cleyn
 • Thomas Willemen

CRA

 • Koen Herweyers

Dienstverantwoordelijke patiëntenbegeleiding

 • Kristien Buelens

Patiëntenvertegenwoordiger

 • Mark Etienne