Bereken je kostprijs

Bereken je kostprijs

Indien je graag van ons een kostenraming ontvangt voor je opname, mail dan volgende gegevens naar facturatie.prijsopgave@gza.be of via het contactformulier onderaan.

  • Het nomenclatuurnummer van de ingreep. Je arts kan je het juiste nummer geven.
  • De naam van de arts die de ingreep zal uitvoeren.
  • Het verwachte aantal dagen dat je in het ziekenhuis zal verblijven.
  • Je kamerkeuze: meerpersoonskamer, tweepersoonskamer of eenpersoonskamer.
  • Of je aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit.

Opgelet: Aan sommige ingrepen zijn belangrijke materiaalkosten verbonden, zoals implantaten of protheses. Laat je hierover duidelijk informeren door je arts.

Voor vragen of meer informatie over een voorschot, kan je steeds terecht bij onze dienst opname van GZA Ziekenhuizen.

Medische beeldvorming

Disclaimer:

  • De prijsindicatie van de ingreep wordt louter ter informatieve en indicatieve titel verstrekt en creëert derhalve geen enkele resultaatsverbintenis in hoofde van het ziekenhuis. De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan verschillend zijn.
  • De definitieve kostprijs wordt bijkomend bepaald door een aantal factoren, die niet in de simulatie kunnen voorzien worden zoals de gezondheidstoestand van de patiënt, extra kosten van bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken of ingrepen, kosten door complicaties enz. kosten van eventuele preoperatieve onderzoeken en post-operatieve opvolging (raadplegingen, onderzoeken, etc.) zijn eveneens niet vervat.
  • Het ziekenhuis tracht steeds de in de berekeningsmodule vervatte informatie actueel te houden. Ondanks deze continue inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
  • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.

Kostenraming ingreep