Factuur ambulante zorg

Wat is ambulante zorg?

Ambulante zorg is alle zorg zonder opname in het ziekenhuis of dagziekenhuis, bijvoorbeeld een raadpleging bij een arts, een radiologisch onderzoek of een behandeling op de Spoedgevallendienst.

 • De factuur voor ambulante zorg moet je binnen de 20 dagen na verzenddatum betalen. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling.
 • Aan wie de betalingstermijn niet respecteert, kunnen we - zonder ingebrekestelling - administratiekosten en wettelijke interesten aanrekenen.
 • Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden aan de dienst patiëntenbeheer.

Informatie over het maken, verplaatsen of annuleren van een afspraak vind je hier.

de financiële dienst binnen GZA Ziekenhuizen

Ben je onverwachts verhinderd?

Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen via het nummer waar je de afspraak gemaakt hebt of via maak een afspraak. Indien wij niet op de hoogte zijn van jouw annulering, zijn we genoodzaakt administratieve kosten aan te rekenen.

Breng je eID altijd mee!

Wanneer je naar een raadpleging komt of in het ziekenhuis wordt opgenomen moet je je elektronische identiteitskaart (eID) of een ander geldig identificatiebewijs bij je hebben. Voor kinderen vragen we een Kids-ID of ISI+-kaart. Op die manier kunnen we je correct identificeren en dat is belangrijk voor je facturatie en je terugbetaling.

Op basis van jouw identiteitsbewijs en het hierop vermelde rijksregisternummer hebben wij rechtstreeks toegang tot een beveiligd netwerk om je mutualiteitsgegevens online te raadplegen met de meest actuele gegevens en wordt het correcte tarief aangerekend. Wanneer je je aanmeldt in het ziekenhuis leg dan steeds een geldig identificatiebewijs voor, ook voor je kinderen.

Identificatie kan via:

 • de geldige Belgische elektronische identiteitskaart
 • de geldige elektronische vreemdelingenkaart
 • een geldig elektronisch verblijfsdocument
 • een geldige ISI+-kaart (kinderen jonger dan twaalf jaar)
 • een nog geldige sociale identiteitskaart
 • het identificatienummer van de sociale zekerheid
 • met een vignet met streepjescode

Wie betaalt wat?

De bedragen op je ziekenhuisfactuur staan in drie kolommen:

 • Kosten ten laste van je mutualiteit: die worden via de derdebetalersregeling rechtstreeks aan je mutualiteit of verzekeringsinstelling aangerekend
 • Kosten ten laste van de patiënt: dat is het zogenaamde remgeld en moet je zelf betalen
 • Supplementen: ook eventuele supplementen die niet- of gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners kunnen aanrekenen, betaal je zelf. Afhankelijk van de polis van je hospitalisatieverzekering zal een deel of het volledige bedrag door hen worden vergoed. Neem voor meer informatie contact op met je hospitalisatieverzekering.
Dummy

Getuigschrift van verstrekte hulp

Als je het volledige bedrag van een factuur moet betalen, krijg je bij de factuur een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat kan je indienen bij je ziekenfonds voor de terugbetaling. Als de derdebetalersregeling van toepassing is, omdat je lid bent van een mutualiteit, betaal je alleen het remgeld en eventuele supplementen. De rest rekent het ziekenhuis rechtstreeks met de mutualiteit af. Jij krijgt dan geen getuigschrift voor verstrekte hulp. Het bedrag op het getuigschrift kan afwijken van het totaal gefactureerde bedrag. Het getuigschrift vermeldt namelijk alleen de verstrekkingen die door de mutualiteit worden gedekt.

 

Goed om te weten

 • Wie niet in orde is met de ziekteverzekering, moet alle kosten zelf betalen.
 • Voor de kosten die de mutualiteit niet vergoedt, kan je een aanvraag tot terugbetaling indienen bij je hospitalisatieverzekering.
 • Als je wordt behandeld in het kader van een arbeidsongeval, moet je dat melden. Zorg ervoor dat je de nodige gegevens bij hebt. De factuur wordt dan rechtstreeks naar de arbeidsongevallenverzekering gestuurd. Meer informatie vind je hier.

Heb je vragen over jouw factuur?
Neem dan contact op met onze dienst Patiëntenbeheer.

Opmaak factuur voor ambulante zorg

De opmaak van de factuur is wettelijk bepaald, elk ziekenhuis gebruikt hetzelfde model. Het eerste deel van de factuur voor ambulante zorg bevat:

 • je identificatiegegevens en de gegevens van GZA Ziekenhuizen
 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal zes rubrieken
 • een overzicht van de eventueel betaalde voorschotten
 • het bedrag dat je moet betalen
 • het bedrag dat aangerekend wordt aan je mutualiteit

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal zes rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld.

 1. Honoraria
 2. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen
 3. Andere leveringen
 4. Ziekenvervoer
 5. Diverse kosten
 6. Btw