Supplementen

Erelonen/honoraria zijn vastgelegd door het RIZIV. Ben je aangesloten bij een ziekenfonds dan  betaal je enkel het wettelijk persoonlijk aandeel.

Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit het ziekenfonds voorzien.

We gaan hieronder verder in op mogelijke supplementen.

Supplementen voortkomend uit de conventiestatus van de arts

Artsenorganisaties en ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de erelonen die ze mogen aanrekenen. Een ‘geconventioneerd arts’ verbindt er zich toe dat akkoord te respecteren. De ‘gedeeltelijk geconventioneerde arts’ respecteert de tarieven slechts op bepaalde dagen en bepaalde uren, terwijl hij op andere ogenblikken het bedrag van zijn honorarium vrij bepaalt. De ‘niet-geconventioneerde arts’ is vrij om zijn tarieven te bepalen.

De conventiestatus van de artsen verbonden aan GZA, vind je terug op onze website, aan het onthaal en wordt vermeld in de wachtkamers van de artsen. Informeer je bij het maken van een afspraak.

Voorbeeld consultatie:

Artsprestatie met totale prijs van €27,25 bepaald door het Riziv + 100% honorariumsupplementen

 

Mutualiteit

Patiënt

Arts prestatie Riziv

€15,25

€12 (persoonlijk aandeel/remgeld)

Honorariumsupplementen 100%

 

€27,25 (100% op totale prijs Riziv)

Totaal te betalen

€15.25

€29,25

Supplementen voortkomend uit je kamerkeuze

Je kamerkeuze is doorslaggevend voor de kostprijs van je verblijf in het ziekenhuis. Deze keuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op je vrije keuze van arts. Bij opname kies je voor een tweepersoonskamer of een eenpersoonskamer. Enkel indien je voor een eenpersoonskamer kiest, betaal je een kamersupplement en mogelijks een honorariumsupplement.

Tip: Indien je over een hospitalisatieverzekering beschikt, informeer je dan bij je verzekeraar tot welk bedrag zij tussenkomen in de kosten!

Kamersupplement voor eenpersoonskamers

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan rekent het ziekenhuis je een kamersupplement per dag aan:

Toegerekende kamersupplementen

Eénpersoonskamer

€ 65,00

Eénpersoonskamer materniteit

€ 80,00

Luxekamer materniteit

€ 140,00

Rooming-in (enkel pediatrie en inclusief maaltijden): € 50,00

Toegerekende logies – maaltijden

Logies

€ 25,00

Ontbijt

€ 5,00

Middagmaal

€ 12,00

Avondmaal

€ 8,00

Je betaalt geen kamersupplement:

  • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
  • wanneer je in een éénpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
  • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Honorariumsupplementen bij opname:

Bovenop het wettelijk tarief en ongeacht de conventiestatus van de arts kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariasupplementen aanrekenen wanneer je kiest voor een eenpersoonskamer. Deze supplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit het ziekenfonds voorzien.

Onze artsen in GZA verbinden zich ertoe om maximum 150% honorariumsupplement aan te rekenen.

Er mag wel een supplement tussen 150 % en 200 % aangerekend worden indien de behandelende arts jou voorafgaandelijk aan je opname een schriftelijke overeenkomst laat ondertekenen.

Gemeenschappelijke kamer

Indien je tijdens een opname met overnachting verblijft in een meerpersoons- of tweepersoonskamer wordt er geen kamersupplement of honorariumsupplement aangerekend.

Eenpersoonskamer

Indien je uitdrukkelijk kiest voor een eenpersoonskamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen je honorariumsupplementen aanrekenen. Het bedrag dat een arts op onze campussen mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 150 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in jouw behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen.

Voorbeeld opname:

Arts prestatie met totale prijs t.b.v. €859,07 bepaald door het Riziv + 100% honorariumsupplementen

 

Mutualiteit

Patiënt

Arts prestatie Riziv

€825,07

€34,00 (persoonlijk aandeel/remgeld)

Honorariumsupplementen 100%

 

€859,07 (100% op totale prijs Riziv)

Totaal te betalen

€825,07

€893,07

Je betaalt op een eenpersoonskamer geen honorariumsupplementen:

  • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
  • wanneer je in een eenpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
  • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.