Voorschotten

Voorschot & afrekening

Moet ik een voorschot betalen?

Je moet geen voorschot betalen:

 • als je aangesloten bent en in regel bent  bij een Belgische mutualiteit
 • als je een Europese hospitalisatieverzekering (EU) hebt en je een betalingsverbintenis van een verzekering kan voorleggen

Je moet wel een voorschot betalen:

 • als je niet bent aangesloten bij een mutualiteit
 • voor behandelingen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, zoals plastische heelkunde om puur esthetische redenen

Als je bij GZA Ziekenhuizen nog openstaande facturen hebt, zal je bij je aanmelding gevraagd worden om een voorschot te betalen.

Hoeveel bedraagt het voorschot?

Het bedrag van het voorschot is afhankelijk van de aard van de ingreep, de verblijfsduur en de kamerkeuze. De betaalde bedragen worden afgetrokken van je eindfactuur.

Voorschot

Bij je opname vragen wij je om een voorschot te betalen op je ziekenhuisfactuur die je na je verblijf krijgt toegestuurd. Je voorschot wordt voor jou individueel berekend. Het is aangepast aan de ingreep, je kamerkeuze en de verwachte verblijfsduur.

Personen die niet in regel zijn met hun mutualiteit, worden bij opname of dagopname om een kostendekkende provisie gevraagd. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de opnamedienst.

 • opname@gza.be
 • tel. 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
 • tel. 03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
 • tel. 03 444 12 11 opnamedienst campus Sint-Jozef
Afrekening

Gemiddeld twee maanden na je ontslag ontvang je van onze facturatiedienst een factuur.

Patiënten die langer dan 20 dagen in het ziekenhuis verblijven, ontvangen een tussentijdse factuur. Uitzonderlijk wordt een complementaire factuur gemaakt als bepaalde verstrekkingen nog niet aangerekend werden op het ogenblik van de facturatie. Dit is mogelijk tot twee jaar na de prestatie.

Onderaan deze factuur wordt het betaalde voorschot met het totaalbedrag verrekend.

Patiënten verzekerd in het buitenland

Neem contact op met je verzekeraar en vraag een S2-formulier aan.

Vraag indien mogelijk een volledig kostendekkende garantieverklaring die aan het ziekenhuis gericht is, met duidelijke vermelding van de geldigheidsperiode. De verwachtte verblijfsduur kan je navragen bij je arts.

Voor chirurgische ingrepen kan je een kostenraming aanvragen, die rekening houdt met de aard van de ingreep, je kamerkeuze en de vermoedelijke duur van je verblijf. Ook voor een bevalling willen wij je graag vóór de opname goed informeren over de kostprijs.

Je kan deze kostenraming aanvragen:

Voorschot bij raadpleging

Als je mutualiteit niet in orde is, vragen we je om een voorschot te betalen. Dit bedrag wordt bepaald volgens het beleid van GZA Ziekenhuizen. Onderaan je factuur vind je het betaalde voorschot.

De standaardbedragen voor een voorschot bij een raadpleging zijn:

Je beschikt over een geldig E-ID en bent aangesloten bij een ziekenfonds Geen voorschot
Je beschikt over een geldig E-ID maar bent niet aangesloten bij een ziekenfonds € 50,00 - € 250,00 (afhankelijk van onderzoek)
Er zijn nog openstaande ziekenhuisfacturen Na te vragen

Meer informatie

De dienst Opname:

 • via e-mail: opname@gza.be
 • via telefoon: 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
 • via telefoon:  03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
 • via telefoon:  03 444 12 11 opnamedienst campus Sint-Jozef

Patiëntenbeheer:

Voorschot bij opname

Als je mutualiteit niet in orde is, vragen we je om een voorschot te betalen. Dit bedrag wordt bepaald volgens het beleid van GZA Ziekenhuizen.

Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van:

 • Je verzekeringsstatus bij de mutualiteit
 • Je kamerkeuze
 • De verwachte verblijfsduur

Het betaalde voorschot vind je onderaan je factuur.

Meer informatie

De dienst Opname:

 • via e-mail: opname@gza.be
 • via telefoon: 03 443 35 94 opnamedienst campus Sint-Augustinus
 • via telefoon: 03 283 10 25 opnamedienst campus Sint-Vincentius
 • via telefoon: 03 444 12 11 opnamedienst campus Sint-Jozef

Patiëntenbeheer: