Vragen over je factuur?

Wanneer betaal je je factuur?

Je ontvangt de factuur van je consultatie of opname normaal gezien aan het begin van de maand volgend op de maand na je consultatie of ontslag uit het ziekenhuis.

  • De factuur moet binnen 20 dagen na de verzenddatum worden betaald.
  • Vermeld bij je overschrijving zeker de gestructureerde mededeling.
Vragen over je factuur

Betalingsvoorwaarden GZA

  • Al onze facturen zijn betaalbaar 20 dagen na verzenddatum zoals vermeld op de factuur.
  • Bij niet-betaling van de factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% per jaar alsmede een forfaitaire som van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van €35) ten titel van schadebeding.
  • Artikel VI.83 17° van het Wetboek van economisch recht is van toepassing.
  • Gebruik uitsluitend de bijgevoegde overschrijving met desbetreffende betaalreferentie.
  • Om geldig te zijn moeten klachten ons toekomen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.
  • Elke adreswijziging dient door de patiënt te worden meegedeeld aan vzw GZA. De facturen en eventuele betalingsherinneringen worden verzonden naar het door de patiënt opgegeven of officieel adresIndien post onbestemd terugkomt naar vzw GZA, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging.
  • In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Tijdig betalen

Bij niet-betaling van de factuur en na de herinnering zal GZA Ziekenhuizen de inning verder later opvolgen door een gerechtsdeurwaarder. Er is vanaf dat ogenblik, van rechtswege zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10 % (wettelijke intrestvoet) verschuldigd en dit vanaf de factuurdatum. Daar bovenop is een forfaitaire som van 10 % op de hoofdsom van de factuur verschuldigd met een minimum van € 35,00.

Je kan ook hulp vragen bij het OCMW van jouw gemeente. Wij sturen jouw factuur en de herinneringen altijd naar jouw adres, zoals door jou werd opgegeven via E-ID. Als patiënt ben je verantwoordelijk voor het controleren van het juiste adres. Verblijf je ergens anders? Geef dan een facturatieadres door bij je opname of raadpleging.

Let op, eens een facturatieadres opgegeven is en gekoppeld aan je contactnummer, zal verdere communicatie hierover verzonden worden naar het opgegeven facturatieadres.

Kan je je factuur niet in één keer betalen? Dan kan je in schijven betalen. Neem contact op met onze dienst patiëntenbeheer om de mogelijkheden voor een afbetalingsplan te bespreken.

We geven je graag nog andere tips om je factuur onder controle te houden

Vragen over je factuur?

Betwistingen van je factuur, dien je binnen zeven dagen na ontvangst te melden aan de dienst patiëntenbeheer.

Voor vragen of meer informatie over je factuur kan je terecht bij onze dienst Patiëntenbeheer.

Voor kostenramingen kan je terecht bij de dienst Facturatie. Stel je vragen via het contactformulier voor kostenramingen of via e-mailadres facturatie.prijsopgave@gza.be. Je vindt hier meer informatie over kostenramingen.
Je ontvangt dan zo snel mogelijk een schatting van de te verwachten kosten.

Voor informatie over je voorschot, kan je steeds terecht bij onze dienst opname van GZA Ziekenhuizen.