Mentale gezondheid voor ouder en kind

Je mentale gezondheid tijdens de zwangerschap en postpartum periode

De komst van een kind is voor velen een mooi cadeau. Voor heel wat gezinnen betekent dit ook een periode met grote uitdagingen. 

Een veilige ouder-kind binding staat onder druk..jpg

Soms herken je mentale gezondheidsproblemen niet door een gebrek aan kennis, tijd of omdat je het nog als een taboe ervaart.

De gynaecologen, vroedvrouwen, sociale assistenten, psychologen, orthopedagogen kunnen deze signalen bij jou, je partner en/of je baby opmerken en mee onder je aandacht brengen.

Een baby krijgen is een ervaring die zenuwachtigheid, angst en onzekerheid kan oproepen. Dat is absoluut normaal. Toch houd je veranderingen in je gemoed best in de gaten. Wie zich twee weken of langer verdrietig, somber of overmatig angstig voelt, raden we aan hulp te zoeken.

Want wie beter in zijn vel zit, kan makkelijker omgaan met stress, slaagt er vaak ook beter in om over emoties te praten, heeft een goed contact met anderen en kan daardoor ook meer genieten van de zwangerschap en de baby(‘s) wat de onderlinge band alleen maar kan bevorderen.

Bij wie kan je terecht als je mentale problemen ervaart tijdens je zwangerschap en postpartum periode?

Zowel tijdens je zwangerschap als na je bevalling kan je binnen de moeder-baby afdelingen van de ziekenhuiscampussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius , een beroep doen op:

 • De vroedvrouw
 • De gynaecoloog
 • De klinisch kinder- of volwassenpsycholoog en klinisch orthopedagoog
 • De sociale dienst
 • De pastorale dienst

De moeder-baby afdelingen zijn de materniteit, de maternal intensive care  of MIC (enkel op campus Sint-Augustinus), de neonatologie en de pediatrie. Op al deze afdelingen is een ouder-kind-werking ingebed zodat zowel de mama, de papa, de baby als de interactie onderling de nodige aandacht krijgen.

Op welke manier kom ik in contact met een hulpverlener voor perinatale mentale ondersteuning?

Je kan in contact komen met een klinisch psycholoog, orthopedagoog of maatschappelijk werker

 • op basis van de uitslag en gegevens op een screeningsvragenlijst die je invulde en waarvoor je kan worden gecontacteerd;
 • op vraag of advies van een andere medewerker (arts, vroedvrouw,…);
 • of op eigen vraag.

Wat kost een perinatale consultatie bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog?

Een consultatie tijdens je kraamperiode of een andere perinatale opname (MIC, curretage,…) kost:

 • 45 euro voor een gesprek tijdens opname;
 • 25 euro voor een gesprek tijdens opname aan sociaal tarief (bij verhoogde tegemoetkoming);
 • 10 euro voor een opvolggesprek tijdens opname.

Een ambulante consultatie voor of na je kraamperiode of een andere perinatale opname (bvb MIC, curretage) kost je bij een geconventioneerd eerstelijnspsycholoog (ELP) 11 euro of 4 euro (bij verhoogde tegemoetkoming). 

De geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagoog die een 8-tal ambulante gesprekken kunnen aanbieden aan gereduceerd tarief zijn: Annemie Stuer, Nadine Roose en Yannic van Gils.

Beschikbare klinisch psychologen en orthopedagogen voor perinatale mentale ondersteuning

In de overzichtslijst psychologen en orthopedagogen voor perinatale ondersteuning vind je de namen van al onze klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die beschikbaar zijn voor de ouder-kind-werking in alle fases van jouw zwangerschap en postpartum tot een jaar na de geboorte, stilgeboorte of postpartum overlijden van je kind.

Onze visie

GZA ziekenhuizen besteedt aandacht aan de mentale gezondheid bij ouder en kind. Het emotioneel welbevinden van jou als aanstaande of kersverse mama of papa heeft een invloed niet alleen op jezelf maar ook op je partner en op je kind, én omgekeerd.

Vanuit de ouder-kind-werking volgen we in ons denken en handelen de Infant Mental Health-visie. Deze visie richt zich op de geestelijke gezondheidszorg bij kinderen van 0 tot en met vijf jaar en hun ouders. Deskundigen uit verschillende vakgebieden kijken hierbij naar het samenspel tussen omgevings- en biologische factoren en de kwaliteit van de ouder-kind relatie met als doel deze relatie positief te versterken of te verbeteren.