Afbouw niet-dringende ingrepen

Op 30 november besliste de overheid dat ziekenhuizen alle niet-dringende ingrepen onmiddellijk voor twee weken moeten afbouwen. Deze vraag geldt voor alle Belgische ziekenhuizen.

De maatregel is genomen om voldoende bedden op intensieve zorg te hebben. Het maakt niet uit om welke reden de patiënt een bed nodig heeft: COVID, een zwaar ongeval, beroerte, infarct of andere spoedeisende zorg.

Heb jij een ingreep gepland bij GZA Ziekenhuizen? Wij nemen zelf met jou contact op.

Jouw zorg vindt normaal gezien plaats zoals gepland. Als er iets wijzigt, contacteren wij jou; je moet dus niet zelf naar het ziekenhuis bellen.

We beseffen dat dit geen makkelijke beslissing is. Weet echter dat jouw behandelende arts mee de afweging maakt of een ingreep al dan niet wordt uitgesteld. Onze artsen waken mee over jouw gezondheid.