COVID-19 coronavirus: kinderen met een hartafwijking

Veel ouders (niet het minst ouders van kinderen met een hartafwijking), maken zich ongerust naar aanleiding van de berichten in de media dat er nu ook jonge mensen en kinderen overlijden door COVID-19, mogelijk in het kader van een hartspierontsteking (myocarditis).

We zien elk jaar enkele patiënten die zich naar aanleiding van een virale infectie presenteren met een “hartspierontsteking”, ook bij griep. In de overgrote meerderheid van de gevallen verloopt zo’n zeldzame hartspierontsteking gunstig, een zeldzame keer niet. We weten wel dat een lichte vorm van hartontsteking soms “subklinisch” aanwezig kan zijn, zonder veel tekens, maar dan toch hartritmestoornissen kan geven. Daarom raden we ook aan om als je ziek bent, enkele dagen niet te sporten.

We wensen te benadrukken dat het toch vooral oudere mensen (vooral mannen), met comorbiditeit (hart- en vaatpathologie, ernstige chronische aandoeningen ...) zijn die door COVID-19-gerelateerde hartaantasting getroffen worden. In milde gevallen (zoals dus ook bij de meeste kinderen en jonge mensen) waar geen hospitalisatie nodig is, is de kans op een ritmestoornis of plotse cardiale dood erg klein.

 

Prof. dr. B. Suys, congenitale en pediatrische cardiologie

Mede namens de "GZA COVID-19 wetenschappelijke Task Force" (dr. Bruno Van Herendael, dr. Sebastiaan Tuyls, dr. Kathleen Paridaens, dr. Philippe Willems, dr. Ilse Dapper, dr. Brecht De Tavernier, dr. Kristiaan Deckers, dr. Daan Van Brusselen)