COVID-19 coronavirus: wat moet je weten als patiënt en bezoeker?

Als ziekenhuisorganisatie komen we met allerlei mensen in aanraking, zowel patiënten, bezoekers als artsen en medewerkers. Met de uitbraak van het COVID-19 coronavirus volgen we dan ook de ontwikkelingen en adviezen van de overheid op de voet. Om de gezondheid en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te garanderen, vragen we een aantal maatregelen in acht te nemen.

Alvast bedankt om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden!

Oproep naar vrijwilligers om mondmaskers te komen naaien

OPROEP: We zoeken nog enkele vrijwilligers om op campus Sint-Vincentius stoffen mondmaskers te komen naaien. Kan jij goed overweg met een naaimachine en ben je beschikbaar om één of meerdere momenten mee te komen naaien tussen woensdag 14 mei en woensdag 20 mei? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligerswerk@gza.be.

We werken in een ochtend-, middag- en avondshift. Bekijk hier het instructiefilmpje voor het model waar we ons op baseren. Alvast bedankt voor jouw hulp!

Consultaties, onderzoeken en ingrepen

Vanaf 4 mei starten we geleidelijk de niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen weer op. Vanaf dan kan je weer een afspraak maken. Als je symptomen vertoont van COVID-19, kan je geen afspraak maken.

Als je naar een afspraak komt, vragen we om met volgende zaken rekening te houden:

 • Begeleiders van patiënten laten we niet toe in het ziekenhuis, tenzij:

  • je een (vertrouwens)persoon bent die een patiënt begeleidt bij een noodzakelijke consultatie of onderzoek (na expliciet advies van de behandelende arts);
  • je een ouder (of gelijkgestelde) bent van een pasgeboren kind of kind van minder dan 18 jaar.
 • We vragen je om een mondneusmasker te dragen in het ziekenhuis. Draag je eigen masker (stof of chirurgisch) als je dat hebt. Maskers met ventiel laten we niet toe.
  Het gebruik van handschoenen wordt afgeraden, ook in het ziekenhuis. Deze geven een vals gevoel van veiligheid. Volg de algemene richtlijnen van de overheid en was/ontsmet regelmatig je handen. Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je je handen ontsmetten.
 • Pas de regels rond handhygiëne en social distancing toe.
 • Je kan het ziekenhuis pas binnen 30 minuten voor de start van je consultatie. Als je te vroeg bent, vragen we je om even buiten of in je auto te wachten.
 • De normale routes in het ziekenhuis zijn aangepast om de principes van “social distancing” te respecteren. We hebben eenrichtingsverkeer georganiseerd daar waar mogelijk. Dit alles met de nodige aandacht voor een vlotte doorstroming. Gelieve daarom de pijlen en borden te volgen bij je bezoek aan het ziekenhuis. We danken je alvast voor het begrip. Je kan onze medewerkers aan het onthaal altijd extra uitleg vragen indien je nog vragen zou hebben.
voorzorgsmaatregelen heropstart consultaties

Beleid dragen mondneusmasker - toelichting m.b.t. kinderen

Alle patiënten en hun noodzakelijke begeleiders dienen bij het betreden van het ziekenhuis een mondneusmasker te dragen. Uitzonderingen daarop zijn:

 • Indien de gezondheidstoestand van de patiënt het niet toelaat (verwarde patiënt, patiënt verdraagt het masker niet…) dan dient je geen mondneusmasker te dragen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen geen mondneusmasker te dragen. Wanneer ze er expliciet een wensen te dragen, mag dat uiteraard wel (een stoffen comfortmasker van thuis of een standaardmasker van het ziekenhuis).
 • Gehospitaliseerde patiënten dienen op de afdeling het standaard mondneusmasker enkel te dragen bij zorgcontact met de zorgverlener (een stoffen comfortmasker is niet toegelaten voor gehospitaliseerde patiënten). Op momenten dat de patiënt het mondneusmasker niet draagt, dient hij of zij dit in een nierbekken te bewaren op de kamer. Het mondneusmasker dient in dat geval enkel vervangen indien het zichtbaar bevuild of stuk is (en dus niet om de 8 uur een nieuw mondneusmasker). 
 • Patiënten of bezoekers (o.a. partners op materniteit) die herhaaldelijk naar het ziekenhuis komen, vragen we om het mondneusmasker mee naar huis te nemen en terug op te zetten wanneer ze het ziekenhuis opnieuw betreden (tenzij het mondneusmasker is beschadigd of zichtbaar bevuild, dan krijgt de patiënt of bezoeker een nieuw mondneusmasker). Het mondneusmasker kan je thuis bewaren in een proper zakje (bv. labozakje, papieren zakje…) op een droge, niet te warme en bij voorkeur een donkere plek.
   

Richtlijnen voor bezoekers

In het kader van het coronavirus melden we je onze gewijzigde afspraken met betrekking tot de bezoekersregeling. Via de hoofdingang kan je binnen als: 

 • je een ouder (of gelijkgesteld) bent van een pasgeboren kind of een kind van minder dan 18 jaar dat gehospitaliseerd is.
 • je een onmiddellijke naaste bent van een persoon die in kritieke toestand of levenseindefase is. Het bezoek aan patiënten in kritieke toestand/einde levensfase gebeurt sowieso in overleg met de afdeling. Zij zullen de specifieke situatie bekijken en zien wat haalbaar, menselijk en veilig is.
 • je een (vertrouwens)persoon bent die een patiënt begeleidt bij een noodzakelijke consultatie of onderzoek, na expliciet advies van de behandelende arts. 

> In dat geval zullen de medewerkers aan de ingang je doorlaten en kan je rechtstreeks naar de verpleegafdeling gaan en daar aanbellen.

> Er zal je gevraagd worden om steeds een mondneusmasker te dragen van zodra je het ziekenhuis betreedt. Beschik je zelf over een masker (stof of chirurgisch), neem het dan mee naar het ziekenhuis. Maskers met ventiel laten we niet toe.

> Het gebruik van handschoenen wordt afgeraden, ook in het ziekenhuis. Deze geven een vals gevoel van veiligheid. Volg de algemene richtlijnen van de overheid en was/ontsmet regelmatig je handen. In het ziekenhuis zijn er verschillende plaatsen waar je je handen kan ontsmetten.

De bezoekuren blijven behouden. Gelieve die te allen tijde te respecteren voor de rust van onze patiënten en medewerkers.

Wil je iets afhalen of brengen?

> Dat kan tussen 14 en 20 uur. Tussen die uren kan je materiaal afgeven in de inkomhal van het ziekenhuis en zullen medewerkers aan de ingang jouw bericht/boodschap/pakket voor jou naar de afdeling brengen. Ook als je iets wilt afhalen (bv. vuile was), dan kan dat tussen bovenstaande uren in de inkomhal.

Een uitzondering moeten we maken voor patiënten die besmet zijn met COVID-19 én op intensieve zorgen opgenomen zijn. Voor die patiënten kan je geen kleding afgeven en stellen we vanuit het ziekenhuis linnen ter beschikking. 

Het is toegelaten om bloemen af te geven voor een patiënt op een COVID-afdeling. Op de afdelingen intensieve zorgen, neonatologie, oncologie, hematologie en het dagziekenhuis zijn die echter niet toegestaan. Ook fruit mag, als dat proper verpakt is. De patiënt wast dat best nog eens voor het eten. We vragen wel om zowel bloemen als fruit niet meer terug mee naar huis te nemen.

We danken je voor je begrip.

Wil je post of een pakketje opsturen naar een patiënt?

> Je kan nog steeds post of een pakketje opsturen naar een patiënt die opgenomen is in het ziekenhuis. Stuur deze zeker naar het adres van de respectievelijke ziekenhuiscampus. Indien je het kamernummer of de dienst van opname kent, gelieve dat dan mee te vermelden bij de adresgegevens.

Post of pakketjes die voor een patiënt bestemd zijn die het ziekenhuis reeds heeft verlaten, sturen we terug naar het adres van de verzender. Daarom vragen we om het adres van de verzender ook duidelijk te vermelden.

Aanvraag medische attesten

Door het coronavirus zijn momenteel niet al onze medische diensten operationeel. Dat wil ook zeggen dat je niet altijd fysiek terechtkunt in het ziekenhuis om medische attesten voor bv. verzekeringsmaatschappijen en/of werkgevers te verkrijgen. Als je niet rechtstreeks bij je gekende arts of dienst terechtkunt, gelieve je documenten dan digitaal door te sturen naar aanvraagMA@gza.be. We willen daarbij vragen om jouw deel van de betreffende documenten zo volledig mogelijk en in drukletters in te vullen.

Je aanvraag wordt vervolgens zo snel mogelijk behandeld en doorgestuurd naar de behandelende arts of betreffende dienst. Uiteraard dient het te gaan om zaken waarvan de arts beschikt over recente gegevens. De aanvragen worden periodiek gebundeld in het kader van efficiënte administratieve verwerking. In de huidige crisisomstandigheden vragen we daarom ook het nodige begrip voor eventuele wachttijden voordat je het attest ingevuld terugkrijgt vanuit de betreffende dienst.

Wil jij graag GZA steunen in het kader van corona?

Dat kan door een algemene gift via het "Fonds GZA - Solidariteit GZA corona" bij de Koning Boudewijnstichting. Deze middelen gebruiken we specifiek voor solidaire zorg in kader van COVID-19. We kopen er onder meer persoonlijk beschermingsmateriaal mee voor onze medewerkers en materiaal voor ons eigen naaiatelier. We laten schorten maken in Belgische confectiebedrijven en investeren in de aankoop van diverse toestellen. 

Giften aan dit fonds zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Ik wil schenken

GZA - bedankt voor jullie steun

Wil jij graag een vrijblijvende gift doen aan GZA?

De laatste weken ontvingen we van een aantal mensen de vraag om een gift te kunnen doen aan GZA (GZA Ziekenhuizen en GZA Zorg en Wonen). We vinden dat een mooi gebaar en gaan daar als organisatie graag op in. Wil jij als particulier of bedrijf ook graag een gift doen aan onze organisatie? Dat kan:

Door een algemene gift aan het "Fonds GZA" via de Koning Boudewijnstichting. Deze middelen worden gebruikt voor diverse projecten in kader van wetenschappelijk onderzoek, projecten voor ouderen en andere kwetsbare groepen, educatie en andere noden in de zorg. 

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Door een rechtstreekse bijdrage via het rekeningnummer van GZA BE 11 4034 1555 5248 (BIC-code: KREDBEBB). 

Voor deze giften kunnen geen fiscale attesten worden toegekend.

Bij vragen kan je terecht op het nummer 03 443 37 87 of op het e-mailadres donaties@gza.be.

We danken je heel erg voor je steun!

 

Oproep aan vrijwilligers

Wil jij ons ondersteunen?

We kregen de voorbije dagen vragen van mensen die ons graag willen helpen in deze zware periode.
Dat is een hartverwarmend aanbod waar we in de toekomst graag op ingaan. Ben je een zorgverlener die graag weer (tijdelijk) aan de slag gaat of wil je ons als vrijwilliger ondersteunen op een of andere manier? Laat dan via dit formulier je gegevens achter zodat we contact met je kunnen opnemen zodra de nood er is. Alvast heel erg bedankt voor jouw steun en inzet!

Mondmaskers gevraagd!

Heb jij mondmaskers? Breng ze dan alsjeblief naar GZA Ziekenhuizen. Onze zorgverleners kunnen ze goed gebruiken. Je mag ze afgeven aan de ingang van een van onze ziekenhuiscampussen en dit tussen 14 en 20 uur. Alvast dank!!

Richtlijnen voor begeleiders

Als je naar het ziekenhuis komt voor een consultatie en/of operatie is het enkel toegestaan een begeleider mee te nemen indien je als patiënt hulpbehoevend bent (bv. mantelzorger), als je jonger bent dan 18 jaar en als partner op de verlosafdeling/materniteit.

We vragen iedereen om strikt de algemene voorzorgsmaatregelen op te volgen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt.

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep

Hoest of nies
in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Hoest of nies

Gebruik papieren zakdoekjes
en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Gebruik papieren zakdoekjes

Blijf je thuis als je zelf ziek bent.

Blijf thuis

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
met je handen.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan

Vermijd handen geven.

Vermijd handen

Vermijd nauw contact
met personen die ziek zijn.

Vermijd nauw contact

Blijf op minstens 1,5 meter
afstand van elkaar.

hou-afstand.png

Zorg ook voor je psychische gezondheid

We geven je een aantal tips om deze moeilijke tijd wat makkelijker door te komen.

Zorg voor veiligheid

Zorg voor veiligheid

Zorg voor rust en routine

Zorg voor rust en routine

Zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar

Betrouwbare info

Betrouwbare info

Communicatie voor anderstaligen

Via onderstaande link kan je affiches met richtlijnen in andere talen bekijken en downloaden.

Anderstalige affiches Vertalingen en Vlaamse gebarentaal