COVID-19 coronavirus: wat moet je weten als patiënt en bezoeker?

Als ziekenhuisorganisatie komen we met allerlei mensen in aanraking, zowel patiënten, bezoekers als artsen en medewerkers. Met de uitbraak van het coronavirus volgen we dan ook de ontwikkelingen en adviezen van de overheid op de voet. Om de gezondheid en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te garanderen, vragen we een aantal maatregelen in acht te nemen.

Alvast bedankt om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden!

Bezoekersregeling

Beste bezoeker

Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. COVID-19 in Antwerpen, werden er vanuit de provinciale crisiscel opnieuw beperkingen opgelegd voor het bezoek.

Richtlijnen vanaf 19 oktober:

 • Bezoek is niet toegestaan bij patiënten die (vermoedelijk) COVID-positief zijn. 
 • Enkel voor patiënten met een ligduur van minstens drie dagen, wordt vanaf de vierde opnamedag één bezoeker per dag (bij voorkeur steeds dezelfde) toegestaan tussen 14 en 19 uur. 
 • Uitzonderingen op die regel zijn: 
  • Intensieve zorgen: bezoek mogelijk na telefonisch contact met de afdeling, tussen 14 en 19 uur (campus Sint-Augustinus: 03 443 35 26, campus Sint-Vincentius: 03 285 20 32).
  • Pediatrie: beide ouders toegestaan.
  • Materniteit: partner en broertjes/zusjes toegestaan.
  • Neonatologie: één ouder toegestaan 24 uur op 24. Samen mogen de ouders maximum één keer per dag op bezoek komen voor een tijdslot van 2,5 uur. Daarvoor dien je een afspraak te maken met de afdeling.
  • Palliatieve eenheid: bezoek toegestaan 24 uur op 24, voor maximaal twee bezoekers tegelijk.  
  • Patiënten in kritieke toestand of eindelevensfase: bezoek steeds in overleg met de afdeling. 
  • Situaties waarin de behandelend arts beslist dat het bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt.

Aandachtspunten:

 • Het dragen van een mondneusmasker in het ziekenhuis is verplicht. Breng je eigen masker mee. Maskers met ventiel laten we niet toe.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht, zowel bij het betreden van het ziekenhuis zelf, als bij het betreden van de kamer van de patiënt.
 • Het gebruik van handschoenen wordt afgeraden, ook in het ziekenhuis. Die geven een vals gevoel van veiligheid. 
 • Houd steeds voldoende afstand van elkaar: minstens 1,5 m.
 • Kom niet op bezoek als je je ziek voelt of symptomen hebt van een luchtweginfectie (bv. koorts, hoest of kortademigheid).

Praktisch:

 1. Je meldt je aan bij het checkpoint aan de ingang van het ziekenhuis. Daar ontsmet je je handen. Daarna word je doorverwezen naar de infobalie.
 2. De medewerkers aan de infobalie kijken na voor welke patiënt je op bezoek komt. Daarna verwijzen zij je door naar de juiste afdeling.
 3. Bij aankomst aan de afdeling, dien je aan te bellen. De verpleging zal de deur openen.
 4. Op de gang is handalcohol beschikbaar, zodat je je handen kan ontsmetten voor je de patiëntenkamer binnengaat.
 5. Tijdens het bezoek vragen we je om op de kamer te blijven. Draag daar ook het mondmasker en probeer in de mate van het mogelijke afstand te houden.
 6. Na je bezoek aan de patiënt, verlaat je best zo snel mogelijk de afdeling en het ziekenhuis.

Als je als bezoeker rekening houdt met bovenstaande werkwijze, kunnen wij je een veilig bezoek garanderen. 

Met dank voor je begrip.

Wil je iets afhalen of brengen?

Dat kan tussen 14 en 19 uur. Tussen die uren kan je materiaal afgeven in de inkomhal van het ziekenhuis en zullen medewerkers aan de ingang jouw bericht/boodschap/pakket voor jou naar de afdeling brengen. Ook als je iets wilt afhalen (bv. vuile was), dan kan dat tussen bovenstaande uren in de inkomhal.

Maaltijden voor de patiënt kan je afleveren tussen 11.30 uur en 12 uur, en tussen 16 uur en 17.30 uur. Tussen die tijdstippen wordt het eten zo snel mogelijk naar de patiënt gebracht. Alle maaltijden die worden afgeleverd buiten die tijdstippen kunnen om organisatorische redenen pas bij de volgende shift naar de patiënt gebracht worden.

Een uitzondering voor het afgeven van materiaal moeten we maken voor patiënten die besmet zijn met COVID-19 én op intensieve zorgen opgenomen zijn. Voor die patiënten kan je geen kleding afgeven en stellen we vanuit het ziekenhuis linnen ter beschikking. 

Het is toegelaten om bloemen af te geven voor een patiënt op een COVID-afdeling. Op de afdelingen intensieve zorgen, neonatologie, oncologie, hematologie en het dagziekenhuis zijn die echter niet toegestaan. Ook fruit mag, als dat proper verpakt is. De patiënt wast dat best nog eens voor het eten. We vragen wel om zowel bloemen als fruit niet meer terug mee naar huis te nemen.

We danken je voor je begrip.

Wil je post of een pakketje opsturen naar een patiënt?

Je kan nog steeds post of een pakketje opsturen naar een patiënt die opgenomen is in het ziekenhuis. Stuur dat zeker naar het adres van de respectievelijke ziekenhuiscampus. Als je het kamernummer of de dienst van opname kent, gelieve dat dan te vermelden bij de adresgegevens.

Post of pakketjes die voor een patiënt bestemd zijn die het ziekenhuis al heeft verlaten, sturen we terug naar het adres van de verzender. Daarom vragen we om het adres van de verzender ook duidelijk te vermelden.

Consultaties, onderzoeken en ingrepen

Heb je symptomen van COVID-19? Neem dan eerst contact op met je behandelend arts.

Begeleiders worden momenteel niet toegestaan in het ziekenhuis. 

Eén noodzakelijke begeleider is enkel toegelaten bij:

 • een hulpbehoevende patiënt
 • een patiënt met taalproblemen
 • een kind (één ouder)
 • prenatale consultaties (de partner), voor zover de capaciteit van de wachtzaal dat toelaat

 

Regeling voor de dagziekenhuizen: 

Het is enkel toegestaan om de patiënt te brengen en af te halen, tenzij in uitzonderlijke situaties (steeds in overleg met de afdeling).

 

Aandachtspunten:

 • Voor begeleiders: kom niet mee op consultatie / onderzoek / bij een ingreep als je je ziek voelt of als je symptomen hebt van een luchtweginfectie (bv. koorts, hoest of kortademigheid).
 • Draag een mondneusmasker in het ziekenhuis. Breng je eigen masker (stof of chirurgisch) mee. Maskers met ventiel laten we niet toe.
 • Handschoenen raden we af, ook in het ziekenhuis. Die geven een vals gevoel van veiligheid. 
 • Volg de algemene richtlijnen van de overheid en was/ontsmet regelmatig je handen. Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis kan je je handen ontsmetten.
 • Pas de social-distancing-regels toe.
 • Je kunt het ziekenhuis pas binnen 30 minuten voor de start van je consultatie. Als je te vroeg bent, vragen we je om even buiten of in je auto te wachten.
 • De normale routes in het ziekenhuis zijn aangepast om de principes van “social distancing” te respecteren. Volg de pijlen en borden bij je bezoek aan het ziekenhuis. 

We danken je alvast voor je begrip. Je kunt onze medewerkers aan het onthaal steeds extra uitleg vragen.

 

Voorzorgsmaatregelen heropstart consultaties

Spoedgevallen

Op de spoedgevallen kunnen we helaas geen begeleider toelaten. Een uitzondering is er voor kinderen, zwangere vrouwen en bij een taalproblematiek.

Vertegenwoordigers weer toegestaan in het ziekenhuis

Vanaf 10 september zijn vertegenwoordigers opnieuw toegelaten binnen GZA Ziekenhuizen. Een bezoek dient steeds op afspraak te gebeuren met een medewerker of arts uit het ziekenhuis. Uiteraard dient de vertegenwoordiger alle hygiënemaatregelen te respecteren (mondneusmasker dragen, social distancing van 1,5 meter, handen wassen/ontsmetten, geen bezoek als de vertegenwoordiger symptomen heeft, …).

Beleid dragen mondneusmasker - toelichting m.b.t. kinderen

Alle patiënten en hun noodzakelijke begeleiders dienen bij het betreden van het ziekenhuis een mondneusmasker te dragen. Uitzonderingen daarop zijn:

 • Als de gezondheidstoestand van de patiënt het niet toelaat (verwarde patiënt, patiënt verdraagt het masker niet…), dan hoeft hij geen mondneusmasker te dragen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar dienen geen mondneusmasker te dragen. Wanneer ze er expliciet een wensen te dragen, mag dat uiteraard wel (stoffen comfortmasker van thuis of standaardmasker van het ziekenhuis).
 • Gehospitaliseerde patiënten dienen op de afdeling het standaard mondneusmasker enkel te dragen bij zorgcontact met de zorgverlener (een stoffen comfortmasker is niet toegelaten voor gehospitaliseerde patiënten). Op momenten dat de patiënt het mondneusmasker niet draagt, dient hij of zij dat in een nierbekken te bewaren op de kamer. Het mondneusmasker dient in dat geval enkel vervangen als het zichtbaar bevuild of stuk is (en dus niet om de 8 uur een nieuw mondneusmasker). 
 • Patiënten of bezoekers (o.a. partners op materniteit) die herhaaldelijk naar het ziekenhuis komen, vragen we om het mondneusmasker mee naar huis te nemen en weer op te zetten wanneer ze het ziekenhuis opnieuw betreden (tenzij het mondneusmasker is beschadigd of zichtbaar bevuild, dan krijgt de patiënt of bezoeker een nieuw mondneusmasker). Het mondneusmasker kan je thuis bewaren in een schoon zakje (bv. labozakje, papieren zakje …) op een droge, niet te warme en bij voorkeur donkere plek.
   

Wil jij graag GZA steunen in het kader van corona?

Dat kan door een algemene gift via het "Fonds GZA - Solidariteit GZA corona" bij de Koning Boudewijnstichting. Deze middelen gebruiken we specifiek voor solidaire zorg in kader van COVID-19. We kopen er onder meer persoonlijk beschermingsmateriaal mee voor onze medewerkers en materiaal voor ons eigen naaiatelier. We laten schorten maken in Belgische confectiebedrijven en investeren in de aankoop van diverse toestellen. 

Giften aan dit fonds zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Ik wil schenken

GZA - bedankt voor jullie steun

Wil jij graag een vrijblijvende gift doen aan GZA?

De laatste weken ontvingen we van een aantal mensen de vraag om een gift te kunnen doen aan GZA (GZA Ziekenhuizen en GZA Zorg en Wonen). We vinden dat een mooi gebaar en gaan daar als organisatie graag op in. Wil jij als particulier of bedrijf ook graag een gift doen aan onze organisatie? Dat kan:

Door een algemene gift aan het "Fonds GZA" via de Koning Boudewijnstichting. Deze middelen worden gebruikt voor diverse projecten in kader van wetenschappelijk onderzoek, projecten voor ouderen en andere kwetsbare groepen, educatie en andere noden in de zorg. 

Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.

Door een rechtstreekse bijdrage via het rekeningnummer van GZA BE 11 4034 1555 5248 (BIC-code: KREDBEBB). 

Voor deze giften kunnen geen fiscale attesten worden toegekend.

Bij vragen kan je terecht op het nummer 03 443 37 87 of op het e-mailadres donaties@gza.be.

We danken je heel erg voor je steun!

 

We vragen iedereen om strikt de algemene voorzorgsmaatregelen op te volgen:

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
Reken zo'n 40 à 60 seconden per wasbeurt.

Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep

Hoest of nies
in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

Hoest of nies

Gebruik papieren zakdoekjes
en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Gebruik papieren zakdoekjes

Blijf je thuis als je zelf ziek bent.

Blijf thuis

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
met je handen.

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan

Vermijd handen geven.

Vermijd handen

Vermijd nauw contact
met personen die ziek zijn.

Vermijd nauw contact

Blijf op minstens 1,5 meter
afstand van elkaar.

hou-afstand.png

Zorg ook voor je psychische gezondheid

We geven je een aantal tips om deze moeilijke tijd wat makkelijker door te komen.

Zorg voor veiligheid

Zorg voor veiligheid

Zorg voor rust en routine

Zorg voor rust en routine

Zorg voor elkaar

Zorg voor elkaar

Betrouwbare info

Betrouwbare info

Communicatie voor anderstaligen

Via onderstaande link kan je affiches met richtlijnen in andere talen bekijken en downloaden.

Anderstalige affiches Vertalingen en Vlaamse gebarentaal