Cyclus van drie virtuele conferenties met als thema “geïntegreerde zorgkwaliteit” van start op donderdagavond 10 september om 19 uur

De coronacrisis heeft de wereld grondig door elkaar geschud. In de zorgsector maakten de voorbije maanden duidelijk dat een hybride patiëntgericht kwaliteitsmodel een waardevolle aanvulling is op JCI- en NIAZ-accreditaties. Innovatieve technieken hebben de sector door de crisis geholpen, en hun belang onderstreept.

Om te leren van elkaar en om met open vizier het kwaliteitssysteem voor de toekomst gestalte te geven, brengen GZA Ziekenhuizen en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen drie avonden lang artsen, verpleegkundigen, bestuurders, directies, ondersteunende diensten en experten virtueel samen. Daarnaast is er een live verbinding met het Humber River Hospital (Toronto, Canada), het eerste volledig digitale ziekenhuis ter wereld.

Mede onder invloed van de crisis merkten we op dat zorgkwaliteit veel meer dimensies krijgt. Een heel pakket van innovatieve technieken hielp ons tijdens de crisis. Ook zij hebben waarde voor de toekomst, aanvullend op JCI en NIAZ-accreditaties. De “geïntegreerde zorgkwaliteit” wordt nu vanuit drie invalshoeken onder de loep genomen: crises, kwaliteitssystemen en de “missing links”. 

Een forum creëren om met een open vizier met de diverse betrokken partijen het debat te faciliteren om naar een hybride patiëntgericht kwaliteitsmodel te evolueren. Dat was de doelstelling in februari 2020. Covid-19 heeft er echter voor gezorgd dat én de inhoud van de conferentie én de vorm, nu, totaal verschillen van het initiële opzet.

De conferentie onderging een volledige gedaanteverwisseling. Van een ééndagsseminarie met 500 deelnemers op 1 locatie tot een cyclus met 700 deelnemers waarbij de deelnemers op meer dan 500 locaties vertoeven en een 80-tal live aanwezig zijn bij de opname in studio’s in Edegem.  Een totaal nieuw format met innovatieve digitale technieken die netwerken, informatie-uitwisseling en interactie tussen deelnemers, partners en sprekers naar een nieuwe toekomst leidt.

Meer info op www.kwaliteitleeft.be.