Help je ons toekomstige kwaliteitsbeleid vorm te geven?

Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en veilige zorg, en bouwen verder aan ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij is jouw inbreng van cruciaal belang voor ons.

Het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid ontwikkelde een bevraging om de kwaliteit van zorgverlening in een organisatie te evalueren. Met die bevraging kunnen we vanuit verschillende invalshoeken evalueren waar wij als organisatie op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid staan. Samen met achttien andere Vlaamse ziekenhuizen nemen wij aan die studie deel.

De vragenlijst bevat uitspraken over kwaliteit van zorg (over aandacht voor naasten en familie, leiderschap, veer- en draagkracht, patiëntveiligheid …), en is gericht aan patiënten en hun naasten, medewerkers en artsen, en eerstelijnsmedewerkers. Geef jij ook je mening?

Het eerste deel van de vragenlijst gaat over hoe deelnemers de huidige zorg ervaren in de organisatie. Het tweede deel van de vragenlijst gaat over aandacht van GZA Ziekenhuizen voor het welbevinden van haar medewerkers. Het is belangrijk dat je de vragen in alle openheid beantwoordt, want aan de hand van de resultaten gaan wij immers bepalen welke verbeterinitiatieven belangrijk zijn voor de toekomst.

De gegevens van het onderzoek worden vertrouwelijk behandeld; de resultaten gebruiken we niet voor andere doeleinden. We werken met gepseudonimiseerde gegevens, wat wil zeggen dat de gegevens versleuteld worden zodat identificeren van deelnemers niet meer mogelijk is.

Help je ons om ons toekomstige kwaliteitsbeleid vorm te geven? Vul dan de vragenlijst in via gzaziekenhuizen.be/bevragingkwaliteit.

kwaliteitsbeleid