Het Iridium Netwerk krijgt internationale bijval voor doorgedreven automatisatie

Het Iridium Netwerk verzorgt jaarlijks de bestralingsbehandeling van ongeveer 6 000 patiënten met kanker uit 8 ziekenhuizen (AZ Klina, AZ Monica, AZ Nikolaas, AZ Rivierenland, AZ Voorkempen, GZA Ziekenhuizen, UZA en ZNA) in de ruime regio Antwerpen, Waasland en Noorderkempen. Om dit te kunnen blijven verwezenlijken met de beschikbare middelen, wordt sinds enkele jaren volop ingezet op automatisatie. Hierdoor kunnen de behandelingen aantoonbaar veiliger, preciezer en efficiënter worden uitgevoerd. Het resultaat van deze inspanningen heeft nu internationaal de aandacht getrokken, hetgeen bevestigt dat het Iridium Netwerk op dit vlak een voortrekkersrol vervult.

Slimme software-innovaties
De laatste jaren zet het Iridium Netwerk volop in op automatisatie en gingen ze samenwerkingen aan met de Zweedse firma RaySearch en de Amerikaanse firma SunNuclear. “Door middel van de slimme software-innovaties RayCare en SunCHECK kunnen we met onze huidige middelen onze patiënten veiliger, nauwkeuriger en efficiënter behandelen”, verduidelijkt radiotherapeut-oncoloog prof. dr. Piet Dirix. En dat is ook het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Physics World niet ontgaan. In dit magazine worden innovatieve primeurs en belangrijke wetenschappelijke doorbraken samengevat voor de internationale gemeenschap van fysici en wetenschappers. “Deze aandacht is een mooie bekroning op het innovatieve werk van de afgelopen jaren”, aldus prof. dr. Dirix.

RayCare
Het Iridium Netwerk heeft samen met de Zweedse firma RaySearch en enkele andere toonaangevende centra – waaronder het recent opnieuw verkozen beste kankerziekenhuis van de Verenigde Staten – een innovatief softwareprogramma voor oncologische zorg ontwikkeld: RayCare. RayCare verzamelt op een zeer intelligente manier alle oncologisch relevante gegevens van de patiënt en slaat ze gestructureerd op. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van artificiële intelligentie. “Dit helpt de zorgverleners om patiënten doeltreffender te behandelen, de beschikbare middelen efficiënt te benutten en menselijke fouten te verminderen. Het is dus een belangrijke stap naar geïntegreerde kankerzorg over de disciplines heen”, verduidelijkt prof. dr. Dirk Verellen, dienstverantwoordelijke medische fysica binnen het Iridium Netwerk. Het Iridium Netwerk heeft als eerste centrum wereldwijd dit programma klinisch in gebruik genomen voor de hoge-precisie-bestralingen en zal het nu verder uitrollen .

SunCHECK
Daarnaast werkt het Iridium Netwerk nauw samen met de firma SunNuclear waarbij specialisten van het Iridium Netwerk optreden als wetenschappelijk adviseur. Met de integratie van het SunCHECK-platform is een belangrijke stap gezet in de automatisatie van zowel machine gerelateerde als patiënt specifieke kwaliteitsborging. Ondanks het feit dat het Iridium Netwerk naar nationale en internationale normen het zorgpad van een groot aantal patiënten op zich neemt, waarvan de meerderheid complexe en state-of-the-art behandelingstechnieken, wordt op deze wijze aangetoond dat een ver doorgedreven kwaliteitsborging voor elke patiëntbehandeling kan uitgevoerd worden. Zowel de kwaliteit als de veiligheid van de patiënt kan zo worden gegarandeerd. Het Iridium Netwerk is in deze een voorloper en pionier in kwaliteitsborging door het invoeren van preventieve verificatie van de behandeling alsook dosimetrische verificatie tijdens de behandeling zelf, en dit voor elke patiënt.

“De enorme databank aan gegevens uit zowel het RayCare- als SunCHECK-platform legt de basis voor optimaal gebruik van artificiële intelligentie en deep learning technieken om de behandeling bij te sturen op maat van de patiënt en gepersonaliseerde zorg aan te bieden”, besluit prof. dr. Verellen.
 

Fysici van het Iridium Netwerk.jpeg
De fysici van het Iridium Netwerk verfijnen continu de technieken waardoor de bestralingsbehandelingen van patiënten steeds veiliger, preciezer en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.