Make-sense-campagne: aandacht voor hoofd- en halstumoren

Deze week besteden we samen met de Vlaamse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren (VWHHT) en Stichting tegen Kanker extra aandacht aan hoofd- en halstumoren. Er bestaan risicofactoren die de kans op zulke tumoren verhogen, zoals roken, overmatig alcoholverbruik, humaan papillomavirus, beroepsfactoren (bv. blootstelling aan houtstof) en erfelijkheid.

Om een tijdige diagnose te kunnen stellen, is het belangrijk om de alarmsignalen te herkennen:

• zwelling of pijn in de mond

• moeilijk kauwen of slikken

• pijn bij het slikken of in het oor

• verslikken of een “brok in de keel”-gevoel

• heesheid

• stridor (hoorbare ademhaling)

• hoesten of keelprikkel

• slechte adem

• knobbeltjes in de halsstreek

• bloeding uit de mond of neus

• hoofdpijn

• neusverstopping

Speciaal voor patiënten met slikstoornissen ontwikkelde de VWHHT aangepaste recepten, geordend volgens type consistentie. Vraag ernaar bij je arts.

Alarmsignalen bij hoofd-halstumoren