Materniteit campus Sint-Vincentius draagt al 15 jaar trots het BFHI-label

Het Babyvriendelijk Ziekenhuisinitiatief (BFHI) is een internationaal label gelanceerd door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF met als doel borstvoeding zo succesvol mogelijk te maken.

Sinds 5 oktober 2006 draagt de materniteit van campus Sint-Vincentius trots dit BFHI-label. Alle vroedvrouwen, gynaecologen en kinderartsen zetten maximaal in op het welslagen van borstvoeding. Bovendien zijn er binnen het team acht lactatiekundigen om extra ondersteuning te bieden. Na al die jaren is het geloof in de kracht van het BFHI-label, alsook in het grote belang ervan, alleen maar toegenomen. Het hele team gaat dus minstens even enthousiast de volgende 15 jaar tegemoet!

Op onze website vind je meer info over BFHI en hoe ze op de materniteit borstvoeding zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Ook op de vroedvrouwenconsultatie en tijdens de maandelijkse borstvoedingsinformatieavond geven ze je hierover graag meer info. Maak je afspraak via MyGZA.

Het 15-jarig jubileum vierden ze alvast met enkele prachtige borstvoedingsfoto’s. Neem zeker eens een kijkje op hun Instagrampagina bevallen.in.sintvincentius.
Bij deze willen ze graag nog iedereen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren, om dit samen mogelijk te maken!

 

IMG_20211005_153211_369.jpg
IMG_20211005_153124_329.jpg