Sint-Vincentius ideale plek om natuurlijk te bevallen volgens studie: weinig inleidingen en minder vaak ‘knip’ dan elders

De materniteit van GZA-ziekenhuis campus Sint-Vincentius in Antwerpen, het blijkt een van de aangenaamste plekken om er te bevallen. Gemiddeld heeft het ziekenhuis in 2020 het laagste aantal bevallingen met ‘knip’ in Vlaanderen moeten uitvoeren. Bij zo’n knip wordt een inkeping gemaakt in het stukje huid tussen de vagina en de aars om de bevalling sneller te doen verlopen. “We scoren over het algemeen zeer goed in het jaaroverzicht en dat komt overeen met onze filosofie”, zegt Anne-Catherine Redig, adjunct-hoofdvroedvrouw op campus Sint-Vincentius.

"Natuur als het kan, techniek als het moet”, dat is het motto van de materniteit van campus Sint-Vincentius. Daar dragen ze de natuurlijke bevalling hoog in het vaandel en dat blijkt ook uit de cijfers van het SPE, het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Het studiecentrum publiceert jaarlijks een rapport over alle Vlaamse ziekenhuizen wat betreft geboorte. “Het is natuurlijk heel veel werk om alle cijfers van alle ziekenhuizen te bestuderen. Daarom zit er altijd een jaar vertraging op de publicatie”, zegt Redig.

Laagste aantal knippen, laag aantal keizersnedes

Gemiddeld gezien wordt bij 4,3% van de bevallingen op de campus een knip uitgevoerd. Dat is veel minder dan het gemiddelde in Vlaanderen, dat op 29,4% ligt. Daarnaast staat het ziekenhuis met gemiddeld 17,4% bevallingen met keizersnede op plaats vijf in Vlaanderen. Ook het aantal inleidingen ligt met 17,9% laag, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen op 26,7% ligt. 

"We zijn natuurlijk blij met die cijfers, maar dat betekent niet dat we nu kunnen afremmen”, zegt Redig. “We blijven ons inzetten en willen vooral niet verglijden in de steeds aanhoudende trend van medicalisering van de geboorte.”

Natuurlijke pijnstilling

“Soms kan het niet anders, en moeten er, om de gezondheid van de moeder en het kind te garanderen, ingrepen gebeuren. Zo leiden onze gynaecologen de bevalling alleen in als het medisch noodzakelijk is. Daarnaast kan je steeds om epidurale verdoving vragen.” Maar omdat dit minder perskracht kan veroorzaken, waardoor de bevalling langer gaat duren, werkt campus Sint-Vincentius, wanneer het kan, met natuurlijke pijnstilling als een bad of een bal.

Het ziekenhuis wil vooral vrouwen de keuze geven, duidelijk maken dat het ook anders kan en dat een knip of epidurale niet altijd hoeft. Die boodschap geven ze ook mee via hun Instagrampagina, waarop ze info publiceren over hoe mensen de natuur kunnen respecteren mits medische context.

“We hebben op de Instagramposts al veel positieve reacties gekregen van mensen die niet wisten dat onze manier van werken bestond. We willen natuurlijk niet zeggen dat onze werkwijze dé manier om te bevallen is, maar we geven het wel graag mee.”

“Tot slot staat campus Sint-Vincentius ook bekend om een aantal bijzondere bevallingen die zij begeleiden. Zo voeren ze gemiddeld genomen meer vaginale bevallingen uit na een eerdere keizersnede (36,6% versus 29,3%) en worden tweelingen vaker dan het Vlaams gemiddelde geboren via natuurlijke weg (70,8% versus 44,9%). Zelfs voor een vaginale stuitbevalling kan je er terecht, mits goede counseling van de gynaecoloog en als er aan bepaalde randvoorwaarden zijn voldaan. Op campus Sint-Vincentius werd in 2020 29,1% van de baby’s die in stuit lagen, vaginaal geboren. “We merken regelmatig dan ook dat patiënten soms van over provinciegrenzen heen komen, om hier te bevallen”, besluit Redig.”

Dit artikel verscheen eerder in iets kortere vorm op GVA en is geschreven door Saar Van Olmen.

2 ouders houden hun kersverse baby vast
Groepsfoto van het team van de dienst materniteit
Teamfoto van de dienst Materniteit van campus Sint-Vincentius