Vaccinatie internationale zeevarenden in Antwerpse haven

Vandaag startte een campagne om alle zeevarenden die aankomen in een Belgische haven, ongeacht hun nationaliteit, te vaccineren tegen corona. Om die moeilijk bereikbare doelgroep maximaal de kans te geven zich te laten vaccineren, worden ambulante vaccinatieteams opgericht die zich begeven aan boord van de zeeschepen in de Belgische havens. België is daarmee het eerste land ter wereld dat de vaccinatie van zeevarenden op die manier aanpakt. In de Antwerpse haven zorgt GZA Ziekenhuizen samen met maritieme artsen en verpleegkundigen van MediPort voor de vaccinaties van de internationale zeelui.

De scheepvaart is een essentiële transportsector in de wereldhandel, waarvan de continuïteit dient gevrijwaard te blijven. 90 % van onze goederen thuis is met een zeeschip naar ons land gekomen.

In de Belgische wereldhavens leggen jaarlijks meer dan 5 500 verschillende schepen aan waarop in totaal circa 80 000 zeevarenden werkzaam zijn. Zij leven gedurende lange tijd op zee in gesloten groep: gevaarlijk als er dan een corona-uitbraak is aan boord. Bovendien zijn een groot deel van deze mensen afkomstig van landen waar coronavaccinatie vandaag onvoldoende of niet beschikbaar is voor zeevarenden.

Om die moeilijk bereikbare, vaak vergeten, doelgroep maximaal de kans te geven zich te laten vaccineren, hebben vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, de Koninklijke Belgische Redersvereniging en het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer een plan van aanpak uitgewerkt. De Taskforce Vaccinatie en de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid hebben daarop het licht op groen gezet voor de vaccinatie van zeevarenden aan boord van schepen onder vreemde vlag. De campagne gaat overigens geenszins ten koste van de lopende vaccinaties voor Belgen.

Het betreft zeelui die:

  • verblijven en werkzaam zijn aan boord van een zeeschip in een Belgische haven;
  • in België aankomen en zich dienen te begeven aan boord van een zeeschip in een Belgische haven (aanmonstering);
  • of het schip verlaten in een Belgische haven en zich begeven naar hun thuisland via België (afmonstering).

Voor de vaccinatie zijn ambulante vaccinatieteams opgericht die zich begeven aan boord van de zeeschepen in de Belgische havens. De vaccinaties gebeuren dus voornamelijk aan boord van schepen, onder toezicht van Mediport en met bijstand van artsen en verpleegkundigen van GZA Ziekenhuizen. Rekening houdende met het éénmalig bezoek aan een Belgische haven en de logistieke uitdagingen is het Johnson & Johnson-vaccin, als enkelvoudig vaccin, het meest aangewezen vaccin.

Met een vaccin bieden we de zeelui zekerheid om in bijzondere omstandigheden veilig te kunnen werken, maar ook om zich veilig en zonder problemen naar buitenlandse havens te kunnen verplaatsen.

Samen met Duitsland en de Verenigde Staten is België het enige land dat buitenlandse zeevarenden vaccineert. Ons land is daarenboven uniek in de wereld in de aanpak met ambulante teams die aan boord gaan voor de vaccinatie.

Bekijk hier de reportage van VRT NWS over de vaccinatie van de internationale zeelui.

 

Vaccinaties zeelui in Antwerpse haven
Start vaccinaties in aanwezigheid van o.a. minister Van Quickenborne, Willeke Dijkhoffz (CEO GZA Ziekenhuizen) en dr. Kristiaan Deckers (hoofdarts GZA Ziekenhuizen)
Vaccinaties zeelui in Antwerpse haven
Vaccinaties zeelui in Antwerpse haven
Spoedarts en spoedverpleegkundige GZA Ziekenhuizen aan het werk.