We zorgen voor morgen: resultaten van de GZA-duurzaamheidsbevraging

Binnen GZA Ziekenhuizen werken we aan ons duurzaamheidsbeleid. Daarbij hechten we veel waarde aan de mening van onze belangrijkste stakeholders: onze patiënten, bezoekers, medewerkers, buurtbewoners en huisartsen. Daarom vroegen we hun, en dus ook aan jou, eerder dit jaar om een bevraging in te vullen. We vroegen wat jij het belangrijkste vindt, waar we goed en minder goed op scoren en op welke prioriteiten we moeten inzetten.

 

Vijf prioritaire doelstellingen

Een analyse van de scores resulteerde in een duidelijke prioriteitenlijst:

 1. verantwoord aankopen, verkleinen van de afvalberg en verminderen van plastiekverbruik;
 2. zorgen voor een stabiele, veilige en innovatieve werkomgeving waarin medewerkers met goesting kunnen komen werken;
 3. investeren in hernieuwbare energie en vermijden van energieverspilling;
 4. een duurzaam voedingsaanbod voorzien voor ieders noden;
 5. vergroenen van de campussen.

Daarnaast zijn er zeker nog andere thema’s waarop we moeten inzetten, maar we starten alvast met deze vijf.

 

Acties naar de toekomst

Hoe gaan we nu verder met deze resultaten? Op de planning voor de komende tijd staan alvast volgende zaken:

 • integreren van de duurzaamheidsprioriteiten vanuit de enquête in onze doelstellingen voor 2023;
 • opstarten van een werkgroep verantwoord aankopen: in ons ziekenhuis wordt er door allerhande wegwerpmateriaal een grote afvalberg gecreëerd. Met een werkgroep willen we dat verder aanpakken en kijken waar we impact kunnen maken;
 • opstarten van werkgroepen die focussen op de overige prioriteiten of ze verder afstemmen op al bestaande initiatieven;
 • verder in kaart brengen van onze CO²-afdruk;
 • verderzetten van ons projectteam duurzaamheid: een maandelijkse samenkomst van collega’s vanuit diverse departementen om ideeën te bespreken, de haalbaarheid ervan te bekijken en duurzaamheidsprojecten uit te rollen;
 • monitoren van onze initiatieven via sustacare, een tool voor continue verbetering op vlak van duurzaamheid. Dat doen we in overleg met andere Antwerpse zorginstellingen;
 • verder bespreken van toekomstopportuniteiten met onze netwerkpartner ZNA, ook voor specifieke thema’s zoals mobiliteit.

 

Samengevat streven we naar een organisatie waar duurzaamheid verankerd zit in elk departement, elk beslissingsproces en in onze dagelijkse activiteiten.

Bedankt voor je deelname aan de enquête. Dankzij jou kregen we een beter zicht op onze duurzaamheidsprioriteiten!