Zorgkwaliteit in ziekenhuizen meer dan ooit van groot belang

Op donderdag 4 februari organiseren GZA en ZNA een tweede videoconferentie binnen het project "Kwaliteit Blijft en Leeft", met als thema geïntegreerde zorgkwaliteit. Veertig topsprekers uit de ziekenhuissector geven dan hun visie over de huidige status quo van accrediteringssystemen. Ze delen hun ervaringen en bespreken de aandachtspunten en mogelijkheden voor de toekomst. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke (CD&V) opent de conferentie met een vooruitblik, Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sluit af. Zo'n 700 zorgprofessionals wonen de conferentie bij. Dat hoge aantal toont aan dat de zorgsector – in coronatijden meer dan ooit – met grote ambitie blijft werken aan geïntegreerde zorgkwaliteit.

De voorbije jaren hebben Vlaamse ziekenhuizen sterk ingezet op externe accreditaties om hun kwaliteitsaanpak te versterken, zoals JCI en NIAZ (Qualicor). Dat leverde mooie resultaten op: heel wat ziekenhuizen gingen succesvol door één, twee of drie accreditatiecycli. Tijdens de coronaperiode wierp dat meer dan ooit zijn vruchten af. Wel 60 % van de artsen en zorgprofessionals geeft aan de zorgkwaliteit in het ziekenhuis beter te kunnen waarborgen dankzij accreditaties. 16 % is bovendien van mening dat medewerkers door accreditaties beter voorbereid waren om met de crisis om te gaan. Slechts 13 % ziet er weinig of geen nut in.

Nochtans was 2020 het jaar waarin de zorginstellingen een evaluatie opmaakten van de trajecten die ze doorlopen hadden. Meer en meer ziekenhuizen gaven aan dat de toegevoegde waarde van de internationale accreditaties voor hen te klein werd. Dat betekent dat de Vlaamse Overheid, die bevoegd is voor kwaliteit in de zorgsector, nu aan zet is en dat een deel van het kwaliteitstoezicht moet herdacht worden.

Op de conferentie van 4 februari scannen we daarom het hele domein van de kwaliteitsaanpak. Ook de grote internationale accrediteringsinstanties zijn aanwezig en lichten toe hoe zij hun rol zien. Naast inzichten omtrent strategie, duurzame verankering van kwaliteit in het ziekenhuis en medisch leiderschap, komen er in parallelle sessies ook tal van praktijkvoorbeelden aan bod die de dynamiek in de instellingen laten zien om voortdurend verder te groeien.​

In de aanloop naar de conferentie legden de organisatoren de deelnemers een enquête voor. Daaruit blijkt dat participatie van de medewerkers voor 71 % van de respondenten de belangrijkste factor is om kwaliteit duurzaam te verankeren in de organisatiecultuur. De belangrijkste opdrachten voor het management zijn volgens hen om de kwaliteitsvisie duidelijk te bepalen en samen met de beleidsplannen multidisciplinair op te volgen. Tot slot geven ze aan dat optimalisatie van de ziekenhuiscapaciteit en het patiëntencomfort de twee belangrijkste factoren zijn om de zorg te verschuiven van het ziekenhuis naar extramurale zorg.​

Eerste conferentie kwaliteit