Centrale sterilisatie

De centrale sterilisatie is verantwoordelijk voor de reiniging, desinfectering en sterilisatie van medische hulpmiddelen.

campus Sint-Augustinus - route 221

campus Sint-Vincentius - route 171

Wat doet de dienst centrale sterilisatie?

De centrale sterilisatie is gevestigd op campus Sint-Augustinus. Hier beschikken we over de nodige infrastructuur en capaciteit om alle materialen van de drie campussen te verwerken. Het te reinigen materiaal wordt getransporteerd naar campus Sint-Augustinus en na verwerking teruggebracht naar de respectievelijke campus. In campus Sint-Vincentius beschikken we over een overdrachtspunt.

We tonen je graag hoe de reiniging, desinfectering en sterilisatie van medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumentarium, materialen voor behandeling, diagnose en verzorging in zijn werk gaat.

De kerntaak van de centrale sterilisatie afdeling (CSA) is het op zodanige wijze reinigen, desinfecteren, controleren, onderhouden, steriliseren en leveren van medische hulpmiddelen zodat onze artsen en verpleegkundigen deze risicoloos kunnen gebruiken. Om juist in te schatten welke processtappen bepaalde materialen moeten ondergaan, gebruiken wij hiervoor het “Spaulding Principe”.

Indeling van de centrale sterilisatie

De centrale sterilisatie is ingedeeld in vier van elkaar gescheiden zones:

1. Overdrachtspunt klanten-centrale sterilisatie

In deze zone kunnen de interne klanten van de centrale sterilisatie hun gebruikte medische hulpmiddelen afleveren. Bij de receptie van de materialen voeren we een controle uit op de volledigheid van de sets. We wegen de sets en dit gewicht vergelijken we met het gewicht van de set bij samenstellen (zie verder bij inpakzone). Indien we een afwijking in het gewicht vaststellen is dit een indicatie dat de set onvolledig is. Softwarematig ondersteunt het instrumententraceersysteem SteMaTo® deze stap en alle verdere stappen. Na receptie vertrekken de materialen naar de volgende zone.

2. Zone voor reiniging en desinfectie

Hier worden de instrumenten eerst handmatig open gelegd, gedemonteerd, doorgespoeld en geborsteld. Vervolgens spoelen we het instrumentarium in een gesloten spoelbak met koud water. Na de voorspoeling behandelen we het instrumentarium in een ultrasoon-bad (door middel van geluidstrillingen). Als laatste stap plaatsen we de instrumenten in een was- en desinfectiemachine.

Het proces van deze was- en desinfectiemachine bestaat uit 4 stappen:

 1. voorspoeling;
 2. wasproces;
 3. desinfectieproces;
 4. droging.

De voorreiniging en de reiniging in de wasmachines registreren we aan de hand van barcodes op de set in het instrumententraceersysteem. Als het proces beëindigd is en het proces voldoet aan de richtlijnen, ontladen we het instrumentarium aan de zuivere zijde van de machine en gaan we over naar de volgende stap: de inpakzone.

3. Inpakzone

Het inpakproces

Na reiniging en desinfectering komen de instrumenten in de inpakzone en start de volgende processtap. Deze processtap bestaat uit volgende onderdelen:

 • Controle van het instrumentarium op reinheid
 • Montage van het instrumentarium waar nodig
 • Controle van het instrumentarium op functionaliteit
 • Controle van de instrumenten sets op volledigheid
 • Inpakken van het instrumentarium
 • Klaarmaken van de sets voor sterilisatie

Hulpmiddelen bij het inpakken

Om zeker te zijn dat de juiste instrumenten in de juiste set belanden en dat de set volledig is hebben we verschillende hulpmiddelen.

 • We beschikken over een databank met een omschrijving van de set en zijn inhoud.
 • We gebruiken een datamatrixcode met een uniek nummer op het instrument, gekoppeld aan een unieke set. Deze code lezen we met behulp van een camera.
 • We gebruiken het gewicht van de set. Nadat de set is samengesteld wegen we de set. Indien een afwijking wordt vastgesteld is dit een indicatie om de set terug na te kijken. Dit gewicht is tegelijk het referentiegewicht bij receptie van de set op het overdrachtspunt.

De ingepakte instrumenten laden we vervolgens op een sterilisatiewagen en we maken een sterilisatiebatch aan. Elke set heeft een sterilisatieprotocol. Als alle sterilisatieprotocollen overeenkomen met de gekozen sterilisatiemethode dan kan de sterilisatie starten.

4. Steriele zone

Als het sterilisatieproces volgens alle voorschriften verliep wordt de sterilisator automatisch ontladen en start het afkoelen van de sets. Na afkoeling controleren we de lading op de volgende items:

 • grafiek, tijd, druk en temperatuur
 • eventuele beschadiging van de verpakking
 • procesindicatoren

Als de controle in orde is geven we de lading vrij en sorteren we het om vervolgens te verdelen naar de klanten van de centrale sterilisatie.

Ons team

Ons team campussen bestaat uit 41 leden en is onderverdeeld in de volgende functies:

 • een diensthoofd centrale sterilisatie
 • een adjunct-diensthoofd centrale sterilisatie
 • twee materiaalbeheerders
 • een stafmedewerker planning en ondersteuning/dagorganisator
 • een medewerker vorming/dagorganisator
 • drie dagorganisatoren
 • 31 medewerkers

Hoe kan je ons bereiken?

De centrale sterilisatie campus Sint-Augustinus
Deze is gelegen op de kelderverdieping, volg route 269.
Tel. 03 443 46 56

Het overdrachtspunt op campus Sint-Vincentius
Dit is gelegen op het gelijkvloers naast het operatiekwartier, blok E.
Telefoon: 03 285 20 55