Logopedie

De logopedist biedt hulp bij communicatie- en voedingsproblemen. Binnen communicatie kunnen er verschillende zaken moeilijker worden zoals spreken, lezen en schrijven. Voedingsproblemen kunnen gaan van een verminderde eetlust tot slikproblemen. De logopedisten van ons team zijn gespecialiseerd in het screenen, onderzoeken, behandelen en begeleiden van personen met slik-, spraak-, taal-, en/of stemstoornissen en hun omgeving.

Wat doen logopedisten?

Een logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen, opgenomen in het ziekenhuis, met onderstaande moeilijkheden:

 • Slikstoornissen (dysfagie)
 • Spraakstoornissen (dysartrie)
 • Taalstoornissen (afasie)
 • Stemstoornissen (dysfonie)
 • Orale en spraakapraxie (moeilijkheden met planning en/of programmering van mond- of spraakbewegingen)
 • Laryngectomie of andere ingrepen in het hoofd- en halsgebied (mondbodem, tong…)

De logopedist werkt hier voornamelijk met volgende personen:

 • Personen ouder dan 75 jaar met meerdere ziektebeelden.
 • Personen met oncologische problematiek, ook personen na laryngectomie.
 • Personen met neurodegeneratieve aandoeningen (dementie, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose…).
 • Personen met vasculaire aandoeningen (hersenbloeding, hersentrombose…).
 • Personen met een niet-aangeboren hersenletsel (hersentrauma…).
 • Personen met gehoorstoornissen.

 

Hoe verloopt een afspraak bij ons?

Personen en/of hun familie komen tijdens een opname terecht bij een logopedist na doorverwijzing van hun arts.

De logopedist zal een eerste, algemene screening uitvoeren en neemt eventueel een uitgebreid onderzoek af. Hier worden problemen met slikfunctie, spraak, taal en andere communicatiemoeilijkheden in kaart gebracht. Indien nodig, kan er nadien logopedische therapie opgestart worden. De logopedist stemt de therapie af op de hulpvraag van de persoon.

De logopedische behandeling kan doorgaan in het logopedielokaal of op de kamer. Voor bepaalde onderzoeken en/of behandelingen wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Dit wordt steeds op voorhand besproken met de persoon en zijn familie.

Hoe bereik je ons?

Binnen GZA Ziekenhuizen zijn verschillende logopedisten beschikbaar op de drie campussen.

campus Sint-Augustinus

Lieke Hoppenbrouwers

Ambulante afspraken mogelijk
Best bereikbaar tussen 10 en 12 uur
Tel. 03 443 33 57
lieke.hoppenbrouwers@gza.be   

Silke Jacobs

Tel. 03 444 12 36
Silke.jacobslogo@gza.be

Annelies Troch

Tel. 03 443 33 58
annelies.troch@gza.be

campus Sint-Vincentius

Tim Vermuyten

Best bereikbaar tussen 14 en 16 uur
Tel. 03 285 23 41
tim.vermuyten@gza.be  

campus Sint-Jozef

Silke Jacobs
Charlotte Formesyn

Best bereikbaar tussen 10 en 12 uur
Tel. 03 444 12 36
Silke.jacobslogo@gza.be
Charlotte.formesyn@gza.be