Missie, visie en waarden

Onze missie

Gasthuiszusters Antwerpen wil toonaangevend zijn in het aanbieden van gezondheids- en welzijnszorg. GZA wil dit realiseren vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor haar geschiedenis en waarden, en dit op een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.

De pastorale medewerkers luisteren in alle openheid en discretie naar wat jou ter harte gaat.

Visie

Wij willen in de Antwerpse regio mee sturend zijn in de organisatie en de ontwikkeling van het zorgaanbod.

 • We kiezen om op de drie ziekenhuiscampussen de basiszorg aan te bieden, met daarnaast ruimte voor complementaire subspecialisatie.
 • Wij realiseren één zorgstrategisch beleid voor de drie campussen
 • Wij ontwikkelen een eenduidig kwaliteit- en patiëntveiligheidsbeleid binnen al onze voorzieningen ter versterking van het GZA kwaliteitsmerk.

Wij willen betere resultaten realiseren door schaalvoordelen binnen GZA.

Wij bieden kansen aan talentvolle artsen en medewerkers om zich te ontplooien.

Wij realiseren een correcte en transparante besluitvorming op het juiste niveau.

Wij maken ruimte voor innovatie en continue procesverbeteringen.

Waarden en normen verdienen ook onze zorg

Alle medewerkers tonen hun engagement in de missie en visie door te werken en te leven naar 13 waarden gebundeld in vier basiswaarden.

Welzijn van mensen

 • Levenskwaliteit
 • Totaalzorg
 • Professionaliteit
 • Kwaliteit

Geloof in vooruitgang

 • Creativiteit
 • Dynamisme 

Christelijk wereldbeeld en levensvisie

 • Herkenbaarheid
 • Solidariteit
 • Gelijkwaardigheid
 • Respect 

Maatschappijbewust

 • Ecologische en economisch gezondheid
 • Transparantie
 • Netwerking