Organisatiestructuur

GZA Groep

GZA Groep bestaat uit 3 vzw's:

 • GZA: in deze vzw zijn de activiteiten van de drie ziekenhuiscampussen ondergebracht.
 • GZA Zorg en Wonen: bundelt de activiteiten van de elf woonzorgcampussen. Alle informatie over GZA Zorg en Wonen vind je op www.gzazorgenwonen.be
 • GZA SON: beheert het patrimonium van GZA en GZA Zorg en Wonen

Raad van bestuur

vzw GZA: de Raad van Bestuur is samengesteld uit volgende bestuurders:

 • Jan Adam,
 • Yolande Avontroodt,
 • Erica Caluwaerts,
 • Bea Cantillon,
 • Koen De Gronckel,
 • Eddy Aerts,
 • Willeke Dijkhoffz - afgevaardigd bestuurder,
 • Tatjana Scheck,
 • Els van Doesburg,
 • Patrick Van der Straten,
 • Etienne Wauters - voorzitter.
GZA biedt zorg voor haar zorgverleners wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in het ziekenhuis

Dagelijks bestuur GZA 

Het dagelijks bestuur coördineert de activiteiten van de drie vzw's. Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

 • Willeke Dijkhoffz (Afgevaardigd bestuurder en Algemeen directeur GZA Ziekenhuizen)
 • Koen De Gronckel (Directeur financiën & datamanagement – CFO)
 • Etienne Wauters (voorzitter raad van bestuur)

Het directiecomité GZA Ziekenhuizen

Het directiecomité GZA Ziekenhuizen bestaat uit:

 • Willeke Dijkhoffz (Algemeen directeur GZA Ziekenhuizen)
 • Kristiaan Deckers (Medisch directeur)
 • Liesbet Lombaerts (Directeur zorg)
 • Kristine De Cuyper (Clusterdirecteur inwendige, dialyse, oncologie, geestelijke gezondheidszorg, geriatrie en revalidatie)
 • Peter Peeters (Clusterdirecteur heelkunde/kritieke diensten, materniteit, pediatrie en OK)
 • Tania Otto (Directeur patiëntencoördinatie en ziekenhuiserkenningen)
 • Isabelle Glorieux (Hoofdapotheker en manager apotheek en sterilisatie)
 • Koen De Gronckel (Directeur financiën en data management)
 • Peter Mulkens (Directeur ondersteunende diensten)
 • Geert Goossens (Directeur personeel en communicatie)
 • Jan Witters (Directeur Proces, Kwaliteit en Innovatie)

Statuut van onze medewerkers

Het ziekenhuis en alle beroepsbeoefenaars werkzaam in GZA Ziekenhuizen zijn gehouden om deze wet na te leven (artikel 30 van de Ziekenhuiswet). In de onderstaande tabel verduidelijken we de contractuele rechtsverhouding van de beroepsbeoefenaars werkzaam in het ziekenhuis:

Categorie Statuut Valt onder de aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen, tandartsen zelfstandigen neen
podologen zelfstandigen neen
Kinesitherapeuten zelfstandigen
werknemers
neen
ja
Neuro-linguïsten zelfstandigen neen
Apothekers-biologen zelfstandigen neen
Apothekers werknemers ja
Verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen* werknemers ja
Overige beroepsoefenaars werknemers ja
Logopedisten en psychologen = een deel is zelfstandig en een ander deel is werknemer

zelfstandigen
werknemers

neen
ja

Bepaalde artsen/associaties hebben voor hun polikliniek eigen medewerkers (bv. verpleegkundigen).

Gespecialiseerd personeel van firma’s dat artsen assisteert bij bepaalde ingrepen.

deze categorie van beroepsoefenaars hebben geen contractuele rechtsverhouding met het ziekenhuis. neen

*: Vroedvrouwen die op accidentele basis de infrastructuur van het ziekenhuis gebruiken om een bevalling te begeleiden, vallen niet onder deze opsomming. Het zijn zelfstandige vroedvrouwen met een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het ziekenhuis is dan niet aansprakelijk.

Het zelfstandigenstatuut heeft onder meer tot gevolg dat de betrokken beroepsbeoefenaars zelf aansprakelijk zijn voor een eventuele niet-naleving van de rechten van de patiënt (Wet van 22 augustus 2002). Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze zelfstandige beroepsbeoefenaars.

Elke patiënt kan vragen om de contractuele rechtsverhouding per individuele beroepsbeoefenaar te verduidelijken. De patiënt kan zich hiertoe wenden tot de opnamedienst van de betreffende campus:

 • campus Sint-Augustinus: tel. 03 443 35 94
 • campus Sint-Vincentius: tel. 03 283 10 25
 • campus Sint-Jozef: tel. 03 444 12 75