Commissie Medische Ethiek

Ondanks de fusieberichtgeving omtrent ZAS blijven de Commissies Medische Ethiek GZA (toetsingskamer) en Commissie Medische Ethiek ZNA onafhankelijk van elkaar functioneren en hun eigen werkwijze behouden en dit tot nader bericht.

Voor informatie met betrekking tot de Commissie Medische Ethiek GZA Ziekenhuizen (campus Sint-Augustinus, campus Sint-Vincentius en campus Sint-Jozef) kan je hier terecht.

Voor informatie met betrekking tot de Commissie Medische Ethiek ZNA (campussen Cadix, Elisabeth, Erasmus, Middelheim, Palfijn, Paola en UKJA) kan je hier terecht.

Welkom op website van de Commissie Medische Ethiek GZA. Deze bestaat uit drie kamers:

  • de toetsingskamer heeft een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal
  • de begeleidingskamer biedt ethische ondersteuning van de dagelijkse zorgpraktijk in alle GZA zorgvoorzieningen 
  • de reflectiekamer formuleert algemeen medisch-ethische richtlijnen voor de GZA voorzieningen