Zorg voor zorgverleners

Zorg voor zorgverleners

Werken met mensen betekent veel confrontaties met gevoelens en emoties. Zorgmedewerkers beleven veel mooie momenten, maar maken ook minder aangename situaties mee. Dat is eigen aan hun werk en meestal kunnen ze daar goed mee omgaan. Af en toe gebeuren er echter ook zaken die ze minder gemakkelijk vergeten of verwerken.

Wat is een ingrijpende ervaring?

Kort omschreven is een ingrijpende ervaring een éénmalige en totaal onverwachte gebeurtenis die een grote angst ontwikkelt bij de getroffene en waartegenover men totaal machteloos staat. De gevolgen van die incidenten kunnen zich situeren op individueel vlak, op teamniveau en tenslotte op het niveau van de gehele organisatie.

De sociale dienst van GZA Ziekenhuizen

Wie krijgt hiermee te maken?

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de zorg van patiënten, ongeacht hun rol of het aantal jaren ervaring.

Wat is het Team Support Plan?

Het Team Support Plan staat medewerkers bij die met een ingrijpende ervaring te maken hebben gehad. Zij maken medewerkers veerkrachtiger door zowel acute als uitgestelde opvang te bieden.

Het Team Support Plan bestaat uit medewerkers met diverse achtergronden, artsen en psychologen. Zij trachten zo snel mogelijk aanwezig te zijn op de dienst om de collega die een ingrijpende ervaring heeft gehad te woord te staan en een luisterend oor te bieden. Nadien begeleiden ze de betrokkenen door middel van een psychologische debriefing en andere vormen van emotionele ondersteuning. Dit kan zowel individueel als in groep.

Op deze manier kunnen de betrokken collega’s de gebeurtenis beter kaderen en hun emoties ventileren. Indien gewenst geeft het Team Support Plan ook meer informatie of kunnen zij doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Anderzijds werken we binnen GZA ook preventief aan het vergroten van medewerkers hun veerkracht door middel van yogasessies, mindfulness, en teambuildingactiviteiten. Een goede teamsfeer is namelijk heel belangrijk: de eerste opvang na een schokkende gebeurtenis gebeurt altijd in het team.