Kwaliteit- en patiëntveiligheid

Kwaliteitsvolle zorg die voortdurend verbetert

Binnen GZA is het de taak van iedere medewerker om kwaliteitsvolle zorg te verlenen en continu te verbeteren. Dit principe passen onze medewerkers dagdagelijks toe door mee te werken aan verbeterinitiatieven of kwaliteitsprojecten binnen de verschillende afdelingen.

Binnen het ziekenhuis zijn er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten waaraan dagdagelijks gewerkt wordt.  Door zowel interne als externe audits wordt de kwaliteit en patïentveiligheid binnen de organisatie door de overheid (bijv. VIP²) op regelmatige basis  kritisch bekeken. Grote zorg- en ondersteunende diensten worden gestimuleerd om additioneel een dienstgebonden accreditatie te behalen.

Pijnkliniek

Bijkomend helpen kwaliteitsindicatoren ons als organisatie om niet alleen kwaliteitsprojecten te identificeren maar ook het succes van deze projecten op te volgen.

Tenslotte volgen we als organisatie de tevredenheid maar ook klachten van patiënten, bezoekers of medewerkers nauwgezet op. In samenwerking met onder andere de ombudsdienst trachten we aan iedere bezoeker een antwoord te bieden op zijn vraag of bemerking. Ook voor het melden van incidenten of suggesties kan je bij de ombudsdienst terecht. Voor vragen aangaande kwaliteit en patiëntveiligheid kan je terecht bij: veiligezorg@gza.be