Kwaliteitsprojecten

Ziekenhuisbrede en dienstgebonden kwaliteitsprojecten

Binnen GZA trachten alle medewerkers kwaliteitsvolle zorg te leveren en continu te verbeteren. Op basis van zowel interne alsook externe samenwerkingen werken we ideeën uit tot concrete projecten. Binnen het ziekenhuis komen er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten aan bod.

Binnen het ziekenhuis komen er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten aan bod.

Door middel van onder andere interne en externe audits starten we concrete kwaliteitsprojecten. Deze projecten zijn zeer divers, gaande van de opstart van een nieuwe afdeling voor een pre-operatieve screening voor patiënten tot en met optimalisatie van de scandienst. Daarnaast schrijven we voor heel wat behandelingen en ingrepen zorgprocessen uit en implementeren we deze. Een multidisciplinair team definieert het optimale traject, rekening houdend met de wensen van de patiënt en gebaseerd op wetenschappelijk evidentie. Opvolging en bijsturing gebeurt via indicatoren. Op basis van deze meetresultaten sturen we het zorgproces continu bij en starten we kwaliteitsprojecten op.

In aanvulling van deze focus op zorgprocessen, gebruiken we als organisatie “Lean” en “Kaizen” als continue verbetermethodieken om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Lean is een wereldwijd bekende denk- en werkwijze gericht op het continu verbeteren van eender welke activiteit in een organisatie. We organiseren Kaizen sessies (Japans voor "veranderen naar beter) met onze medewerkers om binnen een tijdspanne van een aantal uur oplossingen te zoeken en zelfs in te voeren, dit laatste vaak voor zeer specifieke knelpunten.

Enkele voorbeelden van Lean en Kaizen projecten zijn o.a. verkorting van wachttijden voor patiënten, kwaliteitsvolle inrichting van patiëntenkamers, minimaliseren van papierwerk en administratie, voorzien van de juiste informatie aan de juiste patiënt tot en met efficiënt energie- en afvalbeheer.

nkele voorbeelden van Lean en Kaizen projecten zijn de verkorting van wachttijden voor patiënten, de kwaliteitsvolle inrichting van patiëntenkamers en het minimaliseren van papierwerk en administratie.

Uitgelichte projecten

Drie virtuele conferenties over kwaliteit: “Kwaliteit blijft en leeft” (2020-2021)

Het Netwerk GZA-ZNA nam de beslissing om via de realisatie van een grootschalig symposium “Kwaliteit blijft en leeft” de ziekenhuis- en zorgsector bijeen te brengen en de evolutie van kwaliteitssystemen en -aanpak met samen met alle stakeholders onder de loep te leggen. Die beslissing past in de ambitie van GZA en ZNA om in de sector toonaangevend en innovatief te zijn, leiderschap te tonen, te wegen op het beleid en innovatief kwaliteitsmanagement te promoten.

De coronacrisis gooide in het voorjaar van 2020 wat “roet in het eten”. Omwille van de crisis hebben we het eendaags symposium vervangen door een cyclus van drie hybride conferenties met simultane livestreams in plenaire en parallelle sessies.

Vooreerst wilden we met het Netwerk GZA-ZNA alle aspecten van kwaliteit in de zorgsector op het voorplan brengen, en het begrip “geïntegreerde zorgkwaliteit” in de markt zetten. Verder wilden we een negatieve perceptie rond onze beslissing om het internationaal accreditatietraject niet langer te volgen voor zijn, en ombuigen in een aantal positieve acties. Bovendien wilden we aantonen dat onze beslissing duidelijk onderbouwd was, en ook past in een internationale beweging.

Als netwerk willen we debat, interactie, delen van informatie en multidisciplinair samenwerken stimuleren. Bij een moderne bedrijfsvoering past ook netwerking en de bouw van een community waarin informatie-uitwisseling op een eenvoudige wijze kan gebeuren.

Ten slotte wilden we in deze uitzonderlijke COVID-tijd en -crisis, een sterk positief signaal uitsturen, namelijk dat er in onze ziekenhuizen grote aandacht blijft voor kwaliteit, niettegenstaande de zware opdracht, de moeilijke werkomstandigheden en de grote druk op medewerkers en het zorgsysteem.

Als ultiem communicatiekanaal kozen we voor Thola, een Vlaams digitaal platform (Cronos Groep), waarin we een heuse digitale en virtuele conferentieruimte bouwden, met informatiefaciliteiten, een lobby voor auditoria, auditoria, bill boards voor sponsors, sponsorkamers, digitale ronde tafels … Dat platform had een sterke aantrekkingskracht zodat deelnemers echt proefden van de digitale mogelijkheden op een heel gebruikersvriendelijke wijze.

De eerste twee conferenties konden alvast rekenen op 1 500 Vlaamse zorgprofessionals die een account aangemaakt hebben en deelgenomen hebben aan een van de activiteiten. Meer info vind je op www.kwaliteitleeft.be. Daar kun je ook de video-opnames (her)bekijken.