Kwaliteitsprojecten

Ziekenhuisbrede en dienstgebonden kwaliteitsprojecten

Binnen GZA trachten alle medewerkers kwaliteitsvolle zorg te leveren en continu te verbeteren. Op basis van zowel interne alsook externe samenwerkingen werken we ideeën uit tot concrete projecten. Binnen het ziekenhuis komen er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten aan bod.

Binnen het ziekenhuis komen er zowel ziekenhuisbrede als dienstgebonden kwaliteitsprojecten aan bod.

Door middel van onder andere interne en externe audits starten we concrete kwaliteitsprojecten. Deze projecten zijn zeer divers, gaande van de opstart van een nieuwe afdeling voor een pre-operatieve screening voor patiënten tot en met optimalisatie van de scandienst. Daarnaast schrijven we voor heel wat behandelingen en ingrepen zorgprocessen uit en implementeren we deze. Een multidisciplinair team definieert het optimale traject, rekening houdend met de wensen van de patiënt en gebaseerd op wetenschappelijk evidentie. Opvolging en bijsturing gebeurt via indicatoren. Op basis van deze meetresultaten sturen we het zorgproces continu bij en starten we kwaliteitsprojecten op.

In aanvulling van deze focus op zorgprocessen, gebruiken we als organisatie “Lean” en “Kaizen” als continue verbetermethodieken om op korte termijn specifieke knelpunten op te lossen. Lean is een wereldwijd bekende denk- en werkwijze gericht op het continu verbeteren van eender welke activiteit in een organisatie. We organiseren Kaizen sessies (Japans voor "veranderen naar beter) met onze medewerkers om binnen een tijdspanne van een aantal uur oplossingen te zoeken en zelfs in te voeren, dit laatste vaak voor zeer specifieke knelpunten.

Enkele voorbeelden van Lean en Kaizen projecten zijn o.a. verkorting van wachttijden voor patiënten, kwaliteitsvolle inrichting van patiëntenkamers, minimaliseren van papierwerk en administratie, voorzien van de juiste informatie aan de juiste patiënt tot en met efficiënt energie- en afvalbeheer.

nkele voorbeelden van Lean en Kaizen projecten zijn de verkorting van wachttijden voor patiënten, de kwaliteitsvolle inrichting van patiëntenkamers en het minimaliseren van papierwerk en administratie.