We zorgen voor morgen

GZA Ziekenhuizen wil haar steentje bijdragen aan de wereld van morgen en zet zich in voor een innovatieve en duurzame toekomst. Dit gaat over veel meer dan enkel milieu en klimaat. De focus ligt ook op maatschappelijke en economische thema’s. Samen zorgen we voor een leefbare wereld, want GZA Ziekenhuizen heeft oog voor mens en natuur. 

Hiervoor baseren we ons op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die de Verenigde Naties ontwikkelden als kompas om tegen 2030 van de wereld een betere plek te maken.

SDG wiel

Duurzaamheidsaanpak GZA Ziekenhuizen

 • We hebben een projectteam met medewerkers vanuit verschillende departementen. Dit team bespreekt binnenkomende ideeën, bekijkt wat haalbaar is en begeleidt duurzaamheidsprojecten.
 • Om onze duurzaamheidsdoelstellingen scherp te stellen, gaven we onze stakeholders de mogelijkheid om een enquête in te vullen. Zowel onze patiënten, bezoekers, medewerkers, buurtbewoners en huisartsen werden daarin bevraagd naar hun visie op onze duurzaamheidsaanpak. We vroegen wat zij het belangrijkste vinden, waar we goed en minder goed op scoren en op welke prioriteiten we moeten inzetten. De resultaten kan je hier nalezen. Bedankt voor je deelname!
 • Ook proberen we de CO2-afdruk van ons ziekenhuis in kaart te brengen. In combinatie met de resultaten van de enquête hopen we zo een duidelijk zicht te krijgen op onze prioriteiten.

Wist je dat?

 • Het linnen dat we binnen GZA gebruiken, wordt op een duurzame manier gewassen door de firma Nedlin. Ook wordt het linnen zonder verpakking aangeleverd.
 • We printen het spoedverslag niet meer op papier, dat zijn 15 000 verslagen per jaar die niet meer afgedrukt worden.
 • We vinden het belangrijk om te zorgen voor onze medewerkers. Er worden dan ook heel wat initiatieven gelanceerd onder de naam ‘samen veerkrachtig’. Zo kan je als medewerker bv. een cursus mindfulness of  een online programma rond mentaal welzijn volgen, meedoen met sportsessies, enzoverder.
 • Ziekenhuisbreed werden er hoog-laagtafels voorzien op administratieve diensten​ in het kader van ergonomie.
 • De plastieken verpakking van papieren droogdoekjes werd vervangen door een papieren wikkel​.
 • De plastieken zakjes van apotheek werden vervangen door een papieren versie​.
 • GZA investeert al geruime tijd in energiebesparende maatregelen:
  • Relighting van ondergrondse parkings, circulatiegangen, technische gangen, ateliers, en magazijnen  
  • Voorzien van zonneweringen 
  • Voorzien van betere ventilatie, met warmterecuperatie waar mogelijk
  • Een totaalrenovatie van de daken met oog op betere isolatie
  • Gebruik van een BEO-veld op campus Sint-Vincentius (Boorgat Energie Opslag)
  • Gebruik van WKK’s (warmtekrachtkoppelingen), hierbij wordt zowel warmte als elektriciteit opgewekt
  • In de nabije toekomst worden zonnepanelen op alle campussen geplaatst