Rookstopcursus

GZA Ziekenhuizen streeft gezonde campussen na en wilt je daarom graag helpen. Samen met een arts-tabacoloog bieden wij op campus Sint-Augustinus een rookstopcursus aan van 7 sessies.

UPDATE: coronavirus

Omwille van de ontwikkelingen rond het coronavirus is beslist om tijdelijk geen rookstopcursussen te organiseren tot en met eind 2020. Verdere informatie voor 2021 volgt van zodra beschikbaar. Individuele rookstopbegeleiding is wel nog steeds mogelijk via de raadpleging pneumologie. Klik hier voor meer informatie.

Informatie over de rookstopcursus, algemene voorwaarden en inschrijven

Heb je interesse om deel te nemen aan de rookstopcursus? Lees dan onderstaande algemene voorwaarden en schrijf in voor de volgende cursus. De cursussen gaan door bij een minimum inschrijving van 7 deelnemers. De plaatsen zijn beperkt tot 15 personen.

Praktische info

De cursussen gaan slechts door bij een minimum inschrijving van 7 deelnemers. Voor de cursussen zijn er slechts 15 beschikbare plaatsen. Mocht de inschrijving volzet zijn, stuur dan een mail naar de tabacoloog via bea.vermeyen@gza.be zodat we je kunnen contacteren bij opzegging van een deelnemer.

 • Je volgt in totaal 7 sessies (een- à tweewekelijks). Elke sessie duurt 1,5 uur en start om 17.30 uur.
 • Het ereloon per sessie bedraagt € 18,00; daarvan wordt het grootste deel vergoed door de Vlaamse Overheid via de derdebetalersregeling; je betaalt uiteindelijk dus enkel het remgeld.
 • Remgeld per sessie voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming: € 6,00.
 • Remgeld per sessie voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming: € 3,00.
 • De betaling verloopt via afrekening per sessie. De totaalsom zal € 42,00 zijn voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming en € 21,00 voor patiënten met verhoogde tegemoetkoming.

Deze sessies vinden plaats bij GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus (Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk) in de medewerkerscafetaria, telkens om 17.30 uur. 

Bij inschrijving vragen we om rekening te houden en akkoord te verklaren met volgende algemene voorwaarden:

 • In geval van afwezigheid betaal je een schadevergoeding van € 18,00 per afwezige sessie, ongeacht de reden van je afwezigheid. Deze schadevergoeding geldt voor dekking van de kosten die de organisatie van deze cursus met zich meebrengt (aanwezigheid arts-tabacoloog, huur zaal en catering).

  Voorbeeld 1: Je volgt de cursus en je bent verzekerd zonder verhoogde tegemoetkoming, maar je was tijdens 2 sessies afwezig. Jouw bijdrage is dan als volgt:
  5 x € 6,00 (remgeld aanwezige sessies) plus 2 x € 18,00 (schadevergoeding voor de sessies waarbij je afwezig was) = € 66,00.
  Indien je alle sessies aanwezig was, betaal je een totale bijdrage van 7 x € 6,00 = € 42,00.

  Voorbeeld 2: Je volgt de cursus en je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming, maar je was tijdens 2 sessies afwezig. Jouw bijdrage is dan als volgt:
  5 x € 3,00 (remgeld aanwezige sessies) plus 2 x € 18,00 (schadevergoeding voor de sessies waarbij je afwezig was) = € 51,00.
  Indien je alle sessies aanwezig was, betaal je een totale bijdrage van 7 x € 3,00 = € 21,00.
   

 • OPGELET: Terugbetaling door de Vlaamse overheid is enkel mogelijk indien je in het huidig jaar nog geen tabacologiesessie (individueel of in groep) gevolgd hebt. Wie in dit jaar wel reeds elders rookstopbegeleiding kreeg, zal mogelijk het volledige ereloon van € 18,00 per sessie moeten betalen: dit is afhankelijk van hoeveel rookstopbegeleiding je eerder gevolgd hebt. Voor meer informatie hierover contacteer je best op voorhand dr. Vermeyen.
   
 • Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die wenst te stoppen met roken. Deelnemers die ook GZA-medewerker zijn, worden door GZA gemotiveerd met een bijdrage van € 25,00. Voorwaarde voor deze tussenkomst is dat je 6 van de 8 sessies aanwezig bent. M.a.w. om in aanmerking te komen voor de bijdrage van € 25,00 mag je maximaal twee sessies afwezig zijn door ziekte en overmacht, wat je dient te bewijzen door een officieel document (bijvoorbeeld een doktersattest).