Centrum voor aangeboren hartaandoeningen: Behandelingen

campus Sint-Augustinus - route 171

Ingrepen binnen het centrum voor aangeboren hartaandoeningen

De meeste hartafwijkingen hebben enkel opvolging nodig en herstellen spontaan. Soms is tijdelijk medicatie nodig om de symptomen van de hartafwijking te onderdrukken of te verminderen, tot spontaan herstel of tot de ingreep. Enkel medicijnen genezen een aangeboren hartafwijking echter nooit. Als het defect zich niet spontaan herstelt, wordt een ingreep voorzien. Dit kan op twee manieren:

  • een openhartoperatie
  • een ingreep via catheterisatie: hierbij prikt men in de ader of slagader langs waar catheters worden opgevoerd.

De beide ingrepen vinden plaats in het UZ Leuven, waar we nauw samenwerken met de dienst kindercardiologie en cardiochirurgie.

Je arts tekent een behandeltraject uit en voert respectievelijk ook zelf de ingreep uit. Ingrepen via hartcatherisatie gebeuren door Prof. Dr. M. Gewillig en Prof. Dr. B. Suys. De planning gebeurt in nauw overleg met de artsen in Leuven.

Verpleegster leest monitor op afdeling algemene digestieve en pediatrische heelkunde