Chirurgisch dagcentrum (CDC): Tijdens jouw ingreep

campus Sint-Augustinus - route 126

De anesthesie

Algemene of volledige verdoving

Bij een algemene of volledige verdoving krijg je in de voorbereidingskamer een infuus in de arm waarlangs de anesthesist een pijnstiller, een slaapmiddel en eventueel een spierontspanner inspuit. Zodra je slaapt, plaatst de anesthesist ook een buisje in je keel om je ademhaling gedurende de narcose te controleren. Kinderen worden meestal verdoofd met een maskertje waarlangs ze slaapgas inademen, maar het kan ook via een prikje in de arm.

De dienst beschikt ook over een VR-bril (Sedakit) voor digitale verdoving. Dit werkt angst- en pijnreducerend en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Patiënten kunnen hier steeds naar vragen. De bril kan zowel preoperatief als tijdens een lokale procedure gebruikt worden.

Locoregionale of plaatselijke verdoving

Bij deze techniek wordt enkel het te opereren deel van het lichaam gevoelloos gemaakt door een verdovingsmiddel rond een zenuw in te spuiten. Bijvoorbeeld: een prik in de rug tussen de wervels voor een knieoperatie (spinale verdoving), een prik in de hals voor een schouder- of armoperatie, of een prik in de arm voor een ingreep aan de hand. Bij een locoregionale verdoving blijf je bij bewustzijn. Als je dat wenst, kan je wel een licht slaapmiddel krijgen om tijdens de ingreep te ontspannen. Dit type verdoving is evenwel niet mogelijk voor alle operaties.

De anesthesist zal met jou de vorm van anesthesie bespreken die voor jou het meest aangewezen is (volledige of plaatselijke verdoving) in functie van je gezondheidstoestand en van de geplande ingreep. Hij of zij houdt in de mate van het medisch mogelijke rekening met jouw persoonlijke voorkeur.

Arts aan het werk tijdens een ingreep

Je traject doorheen het CDC

Route door chirurgisch dagcentrum
De wachtzaal (Groen)

Je meldt je aan op het secretariaat van het CDC op het afgesproken uur. Om daar te geraken volg je de interne route 126. Onze secretaresse overloopt met jouw je persoonlijke gegevens en geeft zo nodig nog extra informatie.

Naast het identificatie armbandje krijg je van onze secretaresse een tweede bandje aan (indien gewenst). Dit bandje zorgt tijdens jouw verblijf voor een nauwkeurige visualisatie van je traject doorheen onze verschillende zorgzones op een groot scherm in de lounge. Je begeleider kan op deze manier je traject doorheen de verschillende zones mee opvolgen. 

Daarna neem je plaats in de wachtzaal tot onze verpleegkundige je komt halen om de preoperatieve voorbereidingen te starten. Word je opgenomen voor een cataract ingreep gaan we op een aparte plaats in de wachtzaal meteen al van start met het inbrengen van een tabletje in het oog.

De kleedkamer (Licht groen)

Je kleedt je om in de kleedkamer en krijgt een locker ter beschikking voor het opbergen van kledij en andere persoonlijke voorwerpen. Alles wat je niet nodig hebt laat je die dag beter thuis. Je krijgt van ons een operatieschortje en moet zelf dus geen pyjama meebrengen. Ook voor onze jongste patiëntjes zijn er operatieschortjes voorzien.

De pré-narcoseruimte (Oranje)

Onze verpleegkundige zal je vervolgens meenemen naar de pré- narcoseruimte waar hij of zij samen met jouw je gegevens overloopt en een eerste parametercontrole uitvoert. Hier wordt zo nodig ook reeds een infuus geprikt.

De anesthesist komt bij je langs en zal samen met de verpleegkundige opnieuw je gegevens overlopen. Dit is een wettelijk bepaalde procedure, ter verhoging van je veiligheid. Schrik dus niet wanneer men je tijdens je verblijf meerdere malen dezelfde vragen stelt. Afhankelijk van het type verdoving is het mogelijk dat we hier al mee starten in de pré- narcoseruimte. Ook de chirurg komt voor de ingreep nog eens langs zodat je de kans krijgt om nog enkele vragen te stellen.

De operatiezaal (Rood)

De verpleegkundige van de operatiezaal bereidt de zaal voor en komt je ophalen in de pré- narcoseruimte. Zij blijft gedurende de ingreep bij jou in de zaal en helpt de anesthesist en de chirurg.

De recovery (Roze)

Na de operatie ga je naar de recovery waar je verder opgevolgd wordt. Ook wanneer je een ingreep onder plaatselijke verdoving onderging, zal je meestal nog een kwartiertje gevolgd worden op de recovery. Onze verpleegkundigen controleren je bloeddruk en het verband en noteren alles in het patiëntendossier.

De kamer (Cyaan) of lounge (Blauw)

Heb je een ingreep onder plaatselijke verdoving ondergaan, dan mag je in de regel onmiddellijk naar de lounge. Daar krijg je een drankje en een kleine versnapering terwijl de verpleegkundige je dossier afwerkt. Je mag daarna onmiddellijk het dagziekenhuis verlaten, tenzij anders afgesproken werd met de chirurg.

Wanneer je een algemene narcose onderging blijf je gemiddeld nog 2 uur in observatie op de kamer van je keuze (één – of meerpersoonskamer). Tijdens deze periode volgt de verpleegkundige nauwgezet je parameters op en controleert je verband. Indien nodig krijg je nog extra pijnmedicatie of medicatie tegen misselijkheid toegediend.

Wanneer alles in orde is krijg je een drankje en versnapering.