Geriatrisch daghospitaal: Algemene informatie

Het Geriatrisch Dagziekenhuis (GDZ) of de daghospitalisatie geriatrie is een onderdeel van het zorgprogramma geriatrie, het volledige aanbod van dienstverlening aan kwetsbare ouderen in de GZA Ziekenhuizen. Het team van het GDZ heeft een specifieke, multidisciplinaire samenstelling bestaande uit een geriater, verpleegkundigen, een ergotherapeut, een logopedist en een (neuro)psycholoog. Deze teamleden hebben een grote deskundigheid in het verouderingsproces en daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen.

Er kan beroep worden gedaan op een kinesist, een sociaal verpleegkundige of assistent, een diëtist of andere medische specialisten.

Er zijn samenwerkingsafspraken met andere, niet-geriatrische disciplines zoals de dienst orthopedie, oncologie enz.

Het doelpubliek bestaat uit ouderen die thuis of in een thuis vervangende omgeving verblijven (vb. een woonzorgcentrum, een hersteloord enz). Het GDZ wil vooral ondersteuning bieden aan de kwetsbare oudere om zo lang als mogelijk op een veilige, zelfstandig en kwaliteitsvolle manier door het leven te gaan. Dit gebeurt op basis van een uitgebreide evaluatie van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren en/of via een gericht revalidatieprogramma.

Het GDZ werkt volgens afspraak. Aanmelding kan via de huisarts of de ziekenhuisarts, waaronder de geriater zelf. Afhankelijk van de aanmeldingsklacht worden onderzoeken ingepland. Elke persoon krijgt zo een individueel programma van onderzoeken en/of evaluaties voorgelegd, op maat van de persoon zelf. Hierdoor kan de verblijfsduur verschillen. Een dagoverzicht wordt ter plaatse voorzien.

Een maaltijd voor de patiënt wordt voorzien indien het verblijf een volledige dag in beslag neemt. De mantelzorger dient zelf eten te voorzien.

Met volgende gezondheidsproblemen kan u terecht voor een evaluatie en/of revalidatie:

 • Evaluatie van

  • Anorexie/vermagering
  • Anemie
  • Incontinentie
  • Vermoeidheid
  • Pijn
  • Slikstoornissen
  • Gangstoornissen en/of herhaaldelijk vallen
  • Osteoporosescreening
  • Geheugen/depressie/verwardheid
  • Wilsbekwaamheid
 • Opvolging chronische aandoeningen
  • Chronisch hartfalen
  • Medicatie oppuntstelling/polyfarmacie
  • Dementie
 • Behandelingen
  • Bloedtransfusie
  • Infuustherapie: vb. botontkalking(Aclasta)/ijzertekort
  • Wondzorg
 • Revalidatie
  • Gangstoornissen
  • Post CVA
  • Ziekte van Parkinson
  • Psycho educatie