Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde): Ons team

Geriatrisch zorgnetwerk GZA Ziekenhuizen

De geriatrische teams op campus Sint-Augustinus, campus Sint-Jozef en campus Sint-Vincentius werken nauw samen binnen het geriatrisch zorgnetwerk.

Deze aanpak garandeert:

  • een kwaliteitsvolle en betaalbare zorg op maat van oudere patiënten binnen onze ziekenhuizen;
  • een goede begeleiding wanneer patiënten weer naar huis gaan, of naar een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum.
  • Samen met de huisartsen streven we ernaar dat de terugkeer naar huis optimaal verloopt en dat de patiënten nog zo lang mogelijk goed en veilig thuis kunnen wonen. Als het nodig is schakelen we daarbij ook andere organisaties in.

 

Zorgverleners uit alle disciplines

Het geriatrisch zorgnetwerk beschikt over een groep medewerkers vanuit meerdere disciplines: van artsen, verpleegkundigen, kinesisten, ergotherapeuten of diëtisten tot logopedisten, psychologen, administratief medewerkers. Het zorgnetwerk omvat naast de klassieke verpleegafdelingen, de consultatie geriatrie, geriatrische daghospitalisatie, interne liaison geriatrie ook een externe liaison geriatrie.

Geriatrische consultatie

Voor een algemene consultatie ouderengeneeskunde kan je bij GZA Ziekenhuizen terecht bij geriaters op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius.

Geriatrisch daghospitalisatie

Je kan terecht op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius voor geriatrische daghospitalisatie.

Geriatrische verpleegafdelingen

GZA Ziekenhuizen heeft op alle campussen gespecialiseerde verpleegafdelingen voor de opvang en behandeling van oudere patiënten. Een multidisciplinair team van zorgverleners met bijzondere aandacht en kennis van de oudere patiënt en zijn ziektebeelden, zet zich in voor een kwaliteitsvolle benadering en behandeling.

Het multidisciplinair team bestaat uit de geriater, de verpleegkundigen, de zorgkundigen, de ergotherapeut, de kinesist, de logopedist, de psycholoog, de sociale medewerker en de diëtist.

  • Campus Sint-Augustinus – acute geriatrie (G15)
  • Campus Sint-Augustinus – acute geriatrie (G24)
  • Campus Sint-Augustinus – acute geriatrie (G33)
  • Campus Sint-Augustinus – orthogeriatrie (G25)
  • Campus Sint-Jozef – psychogeriatrie (S06)
  • Campus Sint-Vincentius – acute geriatrie (G03)
  • Campus Sint-Vincentius – acute geriatrie (G13)

Bekijk alle informatie in verband met consultaties

Interne Liaison Geriatrie (ILG)

Patiënten komen niet altijd terecht op een van de geriatrische verpleegafdelingen. Soms liggen zij op een andere afdeling in het ziekenhuis – bijvoorbeeld een afdeling voor hart- of longpatiënten. Bij elke patiënt die ouder is dan 75 jaar, wordt via een systematische screening nagegaan of extra specifiek geriatrische zorg nodig is. Het multidisciplinaire team van de Interne Liaison Geriatrie (ILG) komt dan in consult. Zo is de geriatrische kennis van de ILG-medewerkers beschikbaar voor de patiënten, artsen en verpleegkundigen van alle medische diensten van ons ziekenhuis.

Indien nodig levert de ILG ook advies voor thuis. Dit gebeurt mondeling en schriftelijk. De huisarts ontvangt het advies via de ontslagbrief.

Externe Liaison Geriatrie (ELG)

Voor deskundig geriatrisch advies aan huisartsen en andere zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis werkt GZA Ziekenhuizen met een Externe Liaison Geriatrie (ELG). Op die manier kunnen we de zorgcontinuïteit voor oudere patiënten waarborgen en onnodige opnames voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld ook een vast overleg met de woonzorgcentra en externe thuiszorgorganisaties.