Geriatrie (ouderdomsgeneeskunde): Op consultatie

De consultatie en de daghospitalisatie geriatrie vinden plaats op dezelfde locatie per campus.

Tijdens de consultatie of raadpleging vindt een contact plaats tussen de patiënt (en naaste) en de arts.

Tijdens de daghospitalisatie wordt een individueel programma afgewerkt waarbij de patiënt (en de naaste) door meerdere disciplines en de geriater zal worden gezien.